Ρύθμιση ασύρματης σύνδεσης με Windows 10

Επιλέγουμε διαδοχικά:

 1. Έναρξη/Start Menu ->Πίνακας Ελέγχου/Control panel   
 2. Δίκτυο και Internet/Network and Internet   
 3. Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης/Network and Sharing Center   
 4. Ρύθμιση νεας σύνδεσης ή δικτύου/Set up a new connection or network   
 5. Μη αυτόματη σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο/Manually connect to a wireless network->Επόμενο/Next.

Πληκτρολογούμε στο πεδίο
Όνομα δικτύου(SSID): eduroam
κι επιλέγουμε
Τύπος Ασφαλείας/Network Authentication: WPA2 Εταιρικό / Enterprise
Συνεχίζουμε κάνοντας κλικ στο Επόμενο/Next


 

Επιλέγουμε Αλλαγή ρυθμίσεων σύνδεσης/Change connection settings.

Στην καρτέλα Ασφάλεια/Security, επιλέγουμε Ρυθμίσεις/Settings.

Διαδοχικά εκτελούμε τα παρακάτω βήματα:

 1. Επιλέγουμε τα δύο πρώτα κουτάκια και στο δεύτερο γράφουμε radius.auth.gr.
 2. Στις αξιόπιστες αρχές επιλέγουμε Hellenic Academic and Research Institutions RootCA 2011.
 3. Στις ειδοποιήσεις πριν την σύνδεση επιλέγουμε Να μην ερωτάται ο χρήστης για την εξουσιοδότηση των νέων διακομιστών ή αξιόπιστων αρχών έκδοσης πιστοποιητικού.
 4. Επιλέγουμε ως Μέθοδο ελέγχου ταυτότητας/Authentication Method την Ασφαλισμένος κωδικός πρόσβασης (EAP-MSCHAP v2)/Secured Password (EAP-MSCHAP v2), και πατάμε Παράμετροι/Configure. Απενεργοποιούμε την επιλογή Αυτόματη χρήση του ονόματος σύνδεσης του κωδικού μου πρόσβασης στα Windows/Automatically use my Windows name and password στο παράθυρο που ανοίγει.
 5. Τέλος πατάμε ΟΚ.

 

Επιστρέφοντας στην καρτέλα Ασφάλεια/Security επιλέγουμε Ρυθμίσεις για προχωρημένους. Στην καρτέλα Ρυθμίσεις 802.1Χ ενεργοποιούμε την επιλογή Καθορισμός λειτουργίας ελέγχου ταυτότητας/Specify authentication mode και στο μενού που υπάρχει ακριβώς απο κάτω, επιλέγουμε Έλεγχος ταυτότητας χρήστη/User authentication. Ταυτόχρονα, ενεργοποιούμε την επιλογή Ενεργοποίηση καθολικής σύνδεσης για αυτό το δίκτυο. Πατάμε OK σε όλα τα ανοιχτά παράθυρα και κλείνουμε όλες τις κερτέλες.

Έχοντας τελειώσει με τις ρυθμίσεις, ανοίγουμε το εικονόδιο για σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο, επιλέγουμε το Eduroam και Σύνδεση.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται πληκτρολογούμε τα στοιχεία του ιδρυματικού μας λογαριασμού (e-mail και password) και στη συνέχεια  ΟΚ για να συνδεθούμε.

 
Με εικόνες