Κρυπτογράφηση μηνυμάτων με τη χρήση του Outlook Express

Για να δηλώσετε ότι θέλετε το μήνυμα να είναι κρυπτογραφημένο επιλέξτε το πεδίο Κρυπτογράφηση/ Encrypt από τη γραμμή εργαλείων του Νέο μηνύματος/New Message.

Για να αποστείλετε ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα είναι απαραίτητο να έχετε το ψηφιακό πιστοποιητικό του παραλήπτη. Αν δεν έχετε το πιστοποιητικό του παραλήπτη θα σας εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα κατά την αποστολή του.

 

Εάν ο παραλήπτης του μηνύματός σας έχει πιστοποιητικό από την ίδια Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού, τότε μπορείτε να το αναζητήσετε και να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας από τη σελίδα αναζήτησης πιστοποιητικών. Για να ελέγξετε ποιοι είναι οι χρήστες των οποίων έχετε τα πιστοποιητικά, μεταβείτε στο Εργαλεία/Tools -> Επιλογές/Options και από την καρτέλα Ασφάλεια/ Security επιλέξτε το Digital IDs. Στο παράθυρο Πιστοποιητικά/Certificates επιλέξτε την καρτέλα Άλλοι/ Other People.

 

 

 
Με εικόνες