Ψηφιακή υπογραφή μηνυμάτων με Mozilla Thunderbird

Η ψηφιακή υπογραφή μηνυμάτων προϋποθέτει να έχουμε αποκτήσει προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό ΑΠΘ (δείτε οδηγίες για έκδοση προσωπικού πιστοποιητικού στο αριστερό μενού) και να το έχουμε εισάγει στο Mozilla Thundebird:

  • Οδηγίες εισαγωγής πιστοποιητικού σε Mozilla Thunderbird υπάρχουν σε αυτή τη σελίδα (δεν ισχύουν αν διαθέτουμε κρυπτογραφική συσκευή).
  • Εάν διαθέτουμε κρυπτογραφική συσκευή (Token),  για να εισάγουμε το πιστοποιητικό σε Mozilla Thundebird και να υπογράψουμε ψηφιακά συνδέουμε την συσκευή (token) στον υπολογιστή μας και ξεκινούμε τις οδηγίες από το βήμα 2.
Οδηγίες ψηφιακής υπογραφής

Κατά την δημιουργία μηνύματος, επιλέγουμε Ρυθμίσεις/ Options-> Ψηφιακή Υπογραφή Αυτού Του Μηνύματος/ Digitally Sign This Message. Η παρουσία του φακέλου    κάτω δεξιά στο παράθυρο δηλώνει ότι το μήνυμα συνοδεύεται από ψηφιακή υπογραφή.

Οδηγίες ψηφιακής υπογραφής με κρυπτογραφική συσκευή (Token)
Εάν διαθέτουμε κρυπτογραφική συσκευή (Token), θα πρέπει να εισάγουμε τις κατάλληλες βιβλιοθήκες στο Mozilla Thunderbird προκειμένου να αναγνωρίζεται η συσκευή μας.

Κάνουμε κλικ στο κουμπί του μενού (τρεις γραμμές) στο δεξί μέρος του Mozilla Thunderbird και επιλέγουμε διαδοχικά Επιλογές/ Options -> Διαχείριση Λογαριασμών/ Account Settings.

Στην καρτέλα Ασφάλεια/ Security επιλέγουμε Συσκευές Ασφαλείας/ Security Devices.

Στο νέο παράθυρο επιλέγουμε Φόρτωση/ Load.

Στο νέο παράθυρο, στο πεδίο Όνομα Μονάδος /Module Name επιλέγουμε ένα όνομα για την βιβλιοθήκη και πατάμε Αναζήτηση/ Browse. Μπορούμε να βρούμε τις βιβλιοθήκες με κατάληξη .dll φάκελο System32 ακολουθώντας την διαδρομή C:\Windows\System32, όταν πρόκειται για token και στον φάκελο C:\Program Files\Gemalto\Classic Client\BIN, όταν πρόκειται για Academic ID. Το αρχείο .dll που πρέπει να επιλέξουμε εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με τον τύπο της κρυπτογραφικής συσκευής. Τέλος, πατάμε ΟΚ.
 

ePass3003Auto C:\Windows\System32\ShuttleCsp11_3003.dll
Rainbow ikey 2032 C:\Windows\System32\dkck201.dll
Safenet 5100 C:\Windows\System32\eTPKCS11.dll
Gemalto C:\Program Files (x86)\Gemalto\Classic Client\BIN\gclib.dll

Συνδέουμε την κρυπτογραφική συσκευή (Token) στον υπολογιστή μας. Στην καρτέλα Ασφάλεια/ Security, στο πεδίο Ψηφιακή Υπογραφή/ Digital Signing επιλέγουμε Επιλογή/ Select. Στο παράθυρο που εμφανίζεται βάζουμε τον κωδικό της κρυπτογραφικής συσκευής και πατάμε ΟΚ.

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέγουμε το πιστοποιητικό μας και πατάμε ΟΚ.

Εάν επιθυμούμε όλα τα μηνύματα να υπογράφονται ψηφιακά, επιλέγουμε Ψηφιακή υπογραφή μηνυμάτων (Προεπιλογή)/ Digitally sign messages (by default) και πατάμε ΟΚ.

Κατα την δημιουργία μηνύματος επιλέγουμε Ρυθμίσεις/ Options-> Ψηφιακή Υπογραφή Αυτού Του Μηνύματος/ Digitally Sign This Message. Η παρουσία του φακέλου    κάτω δεξιά στο παράθυρο δηλώνει ότι το μήνυμα συνοδεύεται από ψηφιακή υπογραφή.

Κάθε φορά που θέλουμε να υπογράψουμε ψηφιακά ένα email με το Mozilla Thundebird θα πρέπει να συνδέουμε την κρυπτογραφική συσκευή στον υπολογιστή μας.
 
Με εικόνες