Ψηφιακή υπογραφή μηνυμάτων στο Outlook Express

Αν δεν έχετε εγκατεστημένο προσωπικό πιστοποιητικό στον Internet Explorer, ακολουθήστε τις οδηγίες απόκτησης πιστοποιητικού που περιγράφονται στη σελίδα εγκατάστασης πιστοποιητικού στον Internet Exlporer.

Για να ορίσετε ως προεπιλογή την χρήση της υπογραφής μεταβείτε στο Εργαλεία/ Tools -> Επιλογές/Options από το βασικό μενού του Outlook Express, επιλέξετε την καρτέλα Ασφάλεια/Security κι έπειτα επιλέξτε το Digitally sign all outgoing messages.

Για να ελέγξετε την υπογραφή του μηνύματος, επιλέξτε Νέο μήνυμα/New message. Η παρουσία του συγκεκριμένου εικονιδίου   ,δηλώνει ότι το μήνυμα θα συνοδεύεται από την ψηφιακή υπογραφή σας. Εάν δεν επιθυμείτε να υπάρχει το πιστοποιητικό σας στο συγκεκριμένο μήνυμα μπορείτε να το αποεπιλέξετε πατώντας στο Sign από τη γραμμή εργαλείων του Νέου Μηνύματος/New Message.

 

Όταν επιλέξετε αποστολή για το μήνυμα, επιλέξτε OK στο παρακάτω παράθυρο που θα εμφανισθεί.

 
Με εικόνες