Εισαγωγή προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού στο Mozilla Thunderbird

Η εισαγωγή προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού στο Mozilla Thunderbird προϋποθέτει να έχουμε το ψηφιακό μας πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου (δείτε οδηγίες εξαγωγής σε αρχείο από Windows (Internet Explorer), MacOS, Mozilla Firefox).

Κάνουμε κλικ στο κουμπί του μενού (τρεις γραμμές) στο πάνω δεξιά μέρος του Mozilla Thunderbird και επιλέγουμε Προτιμήσεις/Preferences.

Στη σελίδα που εμφανίζεται, επιλέγουμε από αριστερά Απόρρητο & Ασφάλεια/Privacy and Security. Στο κάτω μέρος αυτής της ενότητας βρίσκουμε την παράγραφο Πιστοποιητικά/Certificates και κάνουμε κλικ στο Διαχείριση Πιστοποιητικών/Manage Certificates.

Στην καρτέλα Τα Πιστοποιητικά σας/Your Certificates επιλέγουμε Εισαγωγή/Import. Αναζητούμε το αρχείο του πιστοποιητικού μας όπου το έχουμε αποθηκεύσει και πατάμε Άνοιγμα/Open. Εισάγουμε τον κωδικό προστασίας που είχαμε ορίσει κατά τη διαδικασία εξαγωγής του, πατάμε OK και ξανά OK.

Στη συνέχεια, κάνουμε κλικ από το αριστερό μέρος του Thunderbird στο όνομα του λογαριασμού μας. Στη νέα σελίδα όπου ανακατευθυνόμαστε, επιλέγουμε Ρυθμίσεις Λογαριασμού/Account Settings.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε από το menu στο αριστερό μέρος Κρυπτογράφηση από Άκρο σε Άκρο/End-To-End Encryption. Εντοπίζουμε την ενότητα S/MIMEΠροσωπικό πιστοποιητικό για ψηφιακή υπογραφή/Personal certificate for digital signing και κάνουμε κλικ στο Επιλογή/Select.

Αμέσως εμφανίζεται πλαίσιο που περιέχει το πιστοποιητικό μας, στο οποίο πατάμε ΟΚ. Έχουμε πλέον ενεργοποιήσει την δυνατότητα να υπογράφουμε ψηφιακά τα μηνύματά μας με το πιστοποιητικό μας.

Τέλος, επιλέγουμε Ναι/Yes στο επόμενο παράθυρο που εμφανίζεται, ώστε το πιστοποιητικό μας να χρησιμοποιείται και για κρυπτογράφηση/αποκρυπτογράφηση μηνυμάτων που θα στέλνουμε ή θα λαμβάνουμε από άλλους χρήστες, εφόσον αυτοί έχουν το συγκεκριμένο δικό μας πιστοποιητικό. Δεν υποστηρίζεται η κρυπτογράφηση/αποκρυπτογράφηση αν το πιστοποιητικό μας είναι Class A (πιστοποιητικό σε ακαδημαϊκή ταυτότητα ή κρυπτογραφική συσκευή) από τη HARICA. Η δυνατότητα αυτή αφορά μόνο σε πιστοποιητικά Class B της HARICA.

 
Με εικόνες