Εξαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού από το keychain του MacOSX

Ανοίξτε το Keychain (πρόγραμμα διαχείρισης πιστοποιητικών στο MacOS).

Επιλέξτε το προσωπικό σας πιστοποιητικό μαζί με το ιδιωτικό σας κλειδί και την αρχή πιστοποίησης και στη συνέχεια κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Export 3 items.

 

Αποδώστε ένα όνομα στο αρχείο εξαγωγής και επιλέξτε το χώρο αποθήκευσης του πιστοποιητικού σας. Βεβαιωθείτε ότι στο πεδίο "File Format" είναι επιλεγμένο το Personal Information Exchange (.p12) και πατήστε Save.

 

Πληκτρολογήστε ένα μυστικό κωδικό προστασίας του πιστοποιητικού σας και πατήστε ΟΚ.

 
Με εικόνες