Εξαγωγή προσωπικού πιστοποιητικού από το certificate store των Windows

Από το βασικό μενού του Internet Explorer πηγαίνετε Εργαλεία/ Tools ->Επιλογές Inernet/ Internet Options και επιλέξτε Πιστοποιητικά/ Certificates->Περιεχόμενο/Content.

Επιλέξτε την καρτέλα Προσωπικά στοιχεία/Personal. Το προσωπικό σας πιστοποιητικό θα πρέπει να εμφανίζεται στη λίστα. Επιλέξτε το και πατήστε Εξαγωγή/Export.

Στον οδηγό πατήστε Επόμενο/Next.

Επιλέξτε Ναι, εξαγωγή του ιδιωτικού κλειδιού/Yes, export the private key και πατήστε Επόμενο/Next.

Επιλέξτε Ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών/Personal Information Exchange, και μαρκάρετε την επιλογή Εάν είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται όλα τα πιστοποιητικά στη διαδρομή πιστοποιητικού/Include all certificates in the certification path if possible και Ενεργοποίηση ισχυρής προστασίας/Enable strong protection. Πατήστε Επόμενο/Next.

Πληκτρολογήστε ένα νέο μυστικό κωδικό προστασίας του πιστοποιητικού σας και πάλι Επόμενο/Next.

Επιλέξτε το χώρο αποθήκευσης του πιστοποιητικού σας πατώντας Αναζήτηση/Browse. Θα πρέπει να αποδώσετε ένα όνομα αρχείου στο αρχείο εξαγωγής.

Πατήστε Αποθήκευση/Save και θα επιστρέψετε στο προηγούμενο παράθυρο. Και πάλι Επόμενο/Next.

Κατόπιν πατήστε Τέλος/Finish.

Τέλος, πατήστε Κλείσιμο/ Close για να επιστρέψετε στο παράθυρο Επιλογές Internet/Internet Options και για να επιστρέψετε στο βασικό παράθυρο του Internet Explorer.

 

 
Με εικόνες