Έναρξη λειτουργίας του μεταφρασμένου σε 7 γλώσσες νέου web site του Πανεπιστημίου http://www.auth.gr.

Aristotle University of Thessaloniki, GR 541 24 Thessaloniki

Copyright © 1995-2004 Network Operation Center

Website partly funded by E.U.ee.gif