Εγκατάσταση Origin 7.5

 

Κατεβάζουμε το πρόγραμμα Origin 7.5 κι εκτελούμε το OriginCD.exe

Επιλέγουμε “Install… Origin 7.5

Προχωράμε αποδεχόμενοι τους όρους της άδειας χρήσης και στο παράθυρο “Customer Information” συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας και τον σειριακό αριθμό που έχουμε αποκτήσει κάνοντας την αίτηση.

Στο παράθυρο “Group License Choice” αφήνουμε επιλεγμένο το “Install Origin for stand-alone personal use

Προχωράμε επιλέγοντας κατάλογο εγκατάστασης και ποια στοιχεία θέλουμε να εγκατασταθούν.

Στο τέλος της εγκατάστασης εμφανίζεται ένα παράθυρο το οποίο μας ενημερώνει ότι για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε το πρόγραμμα θα πρέπει να εισάγουμε κάποια πρόσθετα στοιχεία.

Την πρώτη φορά που θα εκτελέσουμε το πρόγραμμα, αφού πρώτα επιλέξουμε τον κατάλογο για τα αρχεία του χρήστη, θα εμφανιστεί το παράθυρο “License Information” στο οποίο συμπληρώνουμε:

  • FLEXlm Server: tracker03.it.auth.gr
  • TCP/IP Port: 61616

και στη συνέχεια Update.

 
Με εικόνες