Αλλαγή license server για το λογισμικό της BETA CAE Systems

Τύπος Ενημέρωσης 

Σας ενημερώνουμε ότι άλλαξε ο license server του λογισμικού της BETA CAE Systems.

Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το λογισμικό πρέπει να ορίσετε τον νέο license server ακολουθώντας τις οδηγίες στη σχετική σελίδα

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα του λογισμικού