Εξυπηρέτηση χρηστών τις εβδομάδες 18/10 - 29/10

Τύπος Ενημέρωσης 
Tις εβδομάδες 18/10 - 29/10 η εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ με φυσική παρουσία, θα γίνεται στον προθάλαμο του αναγνωστηρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ, κατόπιν ραντεβού και για τα παρακάτω ζητήματα:
  1. αιτήματα έκδοσης πιστοποιητικών σε κρυπτογραφική συσκευή,
  2. αιτήματα ταυτοποίησης για έκδοση εξ αποστάσεως υπογραφής HARICA,
  3. παραλαβή/παράδοση συσκευών για επιδιόρθωση.
Στην παρακάτω ιστοσελίδα μπορείτε να καταχωρείτε πότε επιθυμείτε να μας επισκεφθείτε για τον παραπάνω λόγο στις ημερομηνίες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού που διατίθενται.

https://doodle.com/poll/57xe9bfn3nft4485

Μετά την καταχώρηση δεν απαιτείται επιβεβαίωση από την πλευρά μας.

Σημειώνεται ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

Υπενθυμίζουμε ότι η εξυπηρέτηση χρηστών παρέχεται εξ αποστάσεως με τους παρακάτω τρόπους:


Παρακαλούμε να συμβουλεύεστε και την ιστοσελίδα του ΚΗΔ https://it.auth.gr όπου δημοσιεύονται όλοι οι οδηγοί χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και συχνές ερωτήσεις σε προβλήματα. Το περιεχόμενο ενημερώνεται συνεχώς.
Γίνεται προσπάθεια ώστε το μεγαλύτερο πλήθος των ζητημάτων που απαιτούν υποστήριξη να εξυπηρετούνται χωρίς φυσική παρουσία αξιοποιώντας εργαλεία εξ αποστάσεως υποστήριξης όπως το Teamviewer, όπου είναι απαραίτητο.