Κρίσιμες εργασίες στην υπηρεσία Zoom - Απαιτείται ενέργεια

Τύπος Ενημέρωσης 

Την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021, στο διάστημα 22:00 - 03:00 πρόκειται να γίνουν εκτάκτως κρίσιμες εργασίες παραμετροποίησης που σχετίζονται με την είσοδο των χρηστών του ΑΠΘ στην εφαρμογή Zoom με χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

Κατά το διάστημα των εργασιών: 
1. Τυχόν συνεδρίες που εκτελούνται εκείνη την ώρα θα τερματιστούν από το σύστημα.
2. Δε θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε είσοδο (Sign Ιn) μέσω του ιδρυματικού σας λογαριασμού στο Zoom ούτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών Zoom.

Για την αποφυγή δυσλειτουργιών, πρέπει:
1. Να τερματίσετε τυχόν Zoom Meetings / Webinars που πραγματοποιείτε μέχρι εκείνη την ώρα και
2. Να αποσυνδεθείτε από το Zoom (Sign Out από το Zoom και από τον ιστότοπο https://authgr.zoom.us)  το αργότερο έως τις 22:00.
Σε περίπτωση μη αποσύνδεσης θα χαθούν όλες οι προγραμματισμένες συνεδρίες στο Zoom και θα πρέπει να προγραμματιστούν εκ νέου.

Μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη των εργασιών από το τεχνικό δελτίο https://it.auth.gr/el/authTickets/view/2021060702.