Περιβάλλον ηλεκτρονικής γραμματείας https://registrar.auth.gr

Σύνδεση στην εφαρμογή https://registrar.auth.gr(Google Chrome)

Η είσοδος στην εφαρμογή https://registrar.auth.gr γίνεται με χρήση του ιδρυματικού μας λογαριασμού και της ακαδημαϊκής ταυτότητας/token.

Επιλέγουμε τον πλοηγό Google Chrome γιατί υποστηρίζει την άμεση πρόσβαση στο Windows Certificate Store και αναγνωρίζει κατευθείαν τη συνδεδεμένη κάρτα/token και το πιστοποιητικό Class A.

Πληκτρολογούμε την ιστοσελίδα https://registrar.auth.gr και ο πλοηγός αναγνωρίζει ότι η ιστοσελίδα αυτή απαιτεί την πρόσβαση με χρήση πιστοποιητικού Class A και πρέπει να επιλέξουμε το ενεργό πιστοποιητικό της ακαδημαϊκής μας ταυτότητας ή του token.

Στη συνέχεια θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε το pin της ακαδημαϊκής μας ταυτότητας ή του Token.

Έπειτα μεταφερόμαστε αυτόματα στη σελίδα εισόδου του Single Sign-On του ΑΠΘ όπου πληκτρολογούμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό του ιδρυματικού μας λογαριασμού.

Φτάνουμε έτσι στην αρχική σελίδα του νέου γραμματειακού περιβάλλοντος, όπου επάνω δεξιά βλέπουμε το όνομα χρήστη του ιδρυματικού λογαριασμού μας και επάνω αριστερά  ένα από τα Τμήματα στα οποία έχουμε πρόσβαση.

 

 

Σύνδεση με χρήση του πλοηγού Mozilla Firefox

Αν χρησιμοποιήσουμε τον πλοηγό Mozilla Firefox για την είσοδο στην εφαρμογή registrar.auth.gr, θα πρέπει να ακολουθήσουμε μία σειρά από βήματα, ώστε να αναγνωρίζει το πιστοποιητικό της ακαδημαϊκής μας ταυτότητας ή του token.

Ανοίγουμε το Moziilla Firefox και από τις τρεις παύλες δεξιά επιλέγουμε Options.

Έπειτα επιλέγουμε Privacy & Security και κάτω δεξιά την ένδειξη Security Devices

 

Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε Load και στην ένδειξη Module filename πατάμε Browse

Μεταβαίνουμε στη διαδρομή C:\Windows\System32, επιλέγουμε το eTPKCS11.dll και πατάμε Open

Πατάμε ΟΚ στο  παράθυρο και ανακατευθυνόμαστε σε ένα άλλο παράθυρο όπου επιλέγουμε το AKS ifdh 0

Στον πίνακα που εμφανίζεται και συγκεκριμένα στο status αναγράφεται πως δεν είμαστε συνδεδεμένοι(not logged in) οπότε επιλέγουμε Log In, βάζουμε το pin του token μας και πατάμε OK.

Μετά από την παραπάνω διαδικασία κάθε φορά που θα ανοίγουμε την εφαρμογη registrar.auth.gr μέσω mozilla firefox, θα αναγνωρίζει κανονικά το πιστοποιητικό μας.

Εξυπηρέτηση αιτήσεων φοιτητών

Πρώτο βήμα για την εξυπηρέτηση των αιτήσεων των φοιτητών του τμήματός μας, είναι να ρυθμίσουμε το πρωτόκολλο των αιτήσεων να ξεκινάει/συνεχίζει από τον αριθμό που επιθυμούμε. Μεταβαίνουμε από το Μενού αριστερά στην ένδειξη Περισσότερα και έπειτα Ρυθμίσεις. Στην αναζήτηση γράφουμε Σειρές εγγράφων και επιλέγουμε Εμφάνιση.

Επιλέγουμε Προσθήκη Στοιχείου για να ορίσουμε το όνομα, τον τρέχοντα αριθμό πρωτοκόλλου και τη μορφοποίησή του.

Στο Εμφανιζόμενο παράθυρο, εισάγουμε το ένα Όνομα για το Πρωτόκολλο, τον Τελευταίο Αριθμό πρωτοκόλλου, επιλέγουμε την ένδειξη Ενεργή,εισάγουμε την επιθυμητή Μορφοποίηση αριθμού εγγράφου(πχ.{DD}/{MM}/{YYYY}/{0000}) και τέλος πατάμε Υποβολή.

 

Στη συνέχεια είτε από την αρχική σελίδα της εφαρμογής είτε από το μενού αριστερά, επιλέγουμε Αιτήσεις και από τις Εκκρεμείς αιτήσεις την ένδειξη Περισσότερα.

Βρίσκουμε την αίτηση του φοιτητή που θα εξυπηρετήσουμε, η κατάσταση της οποίας φαίνεται Σε εκκρεμότητα και πατάμε Προβολή. Αφού ανοίξει επιλέγουμε διεκπεραίωση αίτησης.

Στη συνέχεια πατάμε Έγκριση και η κατάσταση της αίτησης αλλάζει σε Εγκρίθηκε και βλέπουμε και το παραγόμενο Πιστοποιητικό στο Συνδεόμενο αρχείο. Επιλέγοντας το αρχείο μπορούμε να ελέγξουμε την ακρίβεια των στοιχείων. Σε περίπτωση που εντοπιστεί έγγραφο με προβληματικό περιεχόμενο, το πιστοποιητικό (όχι το αίτημα) μπορεί να ακυρωθεί και αφού γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις στο σύστημα Γραμματείας, να ξαναπαραχθεί και μάλιστα με τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου που αρχικά δόθηκε, επιλέγοντας Επανέκδοση.

Για την ψηφιακή υπογραφή του εγγράφου, επιλέγουμε την Αίτηση και από την Έγκριση την Ψηφιακή Υπογραφή. Στο παράθυρο που ανοίγει βάζουμε το pin του token ή της κάρτας μας και επιλέγουμε να μείνουμε συνδεδεμένοι κατά της διάρκεια της συνεδρίας(δεν επιλέγουμε τη Δημοσίευση του πιστοποιητικού). Στην επιλογή πιστοποιητικών θα πρέπει να εμφανίζεται το Πιστοποιητικό που έχει το token ή η κάρτα μας και πατάμε Έναρξη.

Τέλος επιλέγουμε Δημοσίευση αν επιθυμούμε να το παραλάβει ο φοιτητής μέσα από το students.auth.gr(ειδοποιείται και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος/email).

Αν θέλουμε να εξυπηρετήσουμε ταυτόχρονα περισσότερες από μία αιτήσεις, μπορούμε να επιλέξουμε τις αιτήσεις που επιθυμούμε και στη συνέχεια να πατήσουμε Έγκριση->Διεκπεραίωση.

 

Πατάμε στη συνέχεια Έναρξη, αφήνουμε την μπάρα κύλισης να ολοκληρώσει τη διεκπεραίωση των αιτήσεων. Στη συνέχεια τις επιλέγουμε και πάλι όλες και πατάμε Έγκρση. Πλεον οι αιτήσεις μας αφού ολοκληρωθεί η μπάρα κύλισης θα είναι σε κατάσταση Εγκρίθηκε και θα έχουν δημιουργηθεί και το αντίστοιχα συνδεόμενα αρχεία, δηλ. τα πιστοποιητικά που αιτήθηκαν οι φοιτητές.

Για τη μαζική ψηφιακή υπογραφή των αιτήσεων, επιλέγουμε και πάλι όλες τις αιτήσεις και από την ένδειξη  Έγκριση πατάμε στην  Ψηφιακή υπογραφή.

Στο επόμενο παράθυρο, συμπληρώνουμε το pin της κρυπτογραφικής συσκευής, επιλέγουμε Σύνδεση κατά της διάρκεια της συνεδρίαςΠαραλαβή λίστας Πιστοποιητικών και πατάμε Έναρξη.

Αν  θέλουμε να παραλάβουν οι φοιτητές το πιστοποιητικό μέσα από το περιβάλλον students.auth.gr, επιλέγουμε και πάλι  τις αιτήσεις και από την ένδειξη Έγκριση πατάμε στην επιλογή Δημοσίευση.

 

 

Δημιουργία/ Διαχείριση Ορκωμοσίας

Πρώτο βήμα για τη διεξαγωγή μία Ορκωμοσίας, είναι η δημιουργία της εκδήλωσής της. Μεταβαίνουμε στην αρχική σελίδα της εφαρμογής registrar.auth.gr, επιλέγουμε από το μενού αριστερά την ένδειξη Ορκωμοσίες και έπειτα Προσθήκη στοιχείου

Ακολουθούμε με τη σειρά τα βήματα του συγκεκριμένου οδηγού. Στο πρώτο βήμα, εισάγουμε τα γενικά στοιχεία της Ορκωμοσίας, όπως τον Τίτλο(ενδεικτικό όνομα), την Ακαδημαϊκή περίοδο και το έτος(αυτό στο οποίο βρίσκεται η γραμματεία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή) καθώς επίσης και τα σχετικά Προγράμματα Σπουδών και πατάμε Επόμενο.

Στη συνέχεια ορίζουμε την Ημερομηνία ορκωμοσίας, την Ώρα ορκωμοσίας, την Τοποθεσία ή τη Διαδικτυακή τοποθεσία(επιλέγουμε επίσης το κουτάκι Διαδικτυακή εκδήλωση), το Μέγιστο αριθμός υποψηφίων και την Περίοδο Αιτήσεων,  δηλαδή το χρονικό διάστημα που θα είναι διαθέσιμη η υποβολή των αιτήσεων από τους φοιτητές και πατάμε Επόμενο.

 

Στο τρίτο βήμα, επιλέγουμε τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποφήφιοι πτυχιούχοι, είτε σαν φυσικό έγγραφο είτε θα το αποστείλουν ηλεκτρονικά. Αν επιιθυμούμε να προστεθεί και κάποιο άλλο δικαιολογητικό θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με την ηλεκτρονική διεύθυνση support-gram@auth.gr

Στο τέταρτο και τελευταίο βήμα, επιλέγουμε τα πιστοποιητικά τα οποία θα παραλάβουν ηλεκτρονικά οι πτυχιούχοι της συγκεκριμένης ορκωμοσίας και πατάμε Υποβολή.

Αφού δημιουργήσουμε την Ορκωμοσία, μπορούμε να έχουμε μία Προεπισκόπηση της εκδήλωσης, αν μεταβούμε από την αρχική σελίδα στην ένδειξη αριστερά Ορκωμοσίες. Πατώντας το μολυβάκι μπορούμε να επεξεργαστούμε την Ορκωμοσία και να αλλάξουμε κάποια στοιχεία που είχαμε ορίσει. Επίσης πατώντας πάνω στο Μάτι μπορούμε να δούμε κάποια στοιχεία σχετικά με την Ορκωμοσία.

 

Αφού ξεκινήσει η περίδος υποβολής αιτήσεων από τους φοιτητές του τμήματός μας, μπορούμε μέσα από την επιλογή Ορκωμοσίες και πατώντας στο μάτι της εκδήλωσης που μας ενδιαφέρει, να μεταβούμε στην καρτέλα Αιτήσεις και να δούμε τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να δούμε αν η αίτηση του φοιτητή πληροί τις προϋποθέσεις πτυχίου καθώς και αν έχουμε εγκρίνει τα δικαιολογητικά που έχει υποβάλει. Για να δούμε την κάθε αίτηση που έχει υποβληθεί ξεχωριστά πατάμε επάνω στο μάτι.

Η αίτηση που φτάνει από κάθε Ενεργό φοιτητή, θα φαίνεται σε Εκκρεμότητα και η κατάσταση του φοιτητή Ενεργός. Μπαίνοντας σε κάθε αίτηση ενεργού φοιτητή, αρχικά επιλέγουμε Διεκπεραίωση αίτησης.

Στη συνέχεια μεταβαίνουμε πιο κάτω στη σελίδα που αφορά την έγκριση των δικαιολογητικών του κάθε φοιτητή.

Αν όλα τα δικαιολογητικά είναι σωστά Εγκρίνουμε και επιλέγουμε ότι τα έχει υποβάλει σωστά.

Σε περίπτωση που κάποιο δικαιολογητικό είναι λάθος, θα πρέπει να το Απορρίψουμε και να πατήσουμε την ένδειξη Πρσωρινά αποθηκευμένη. Με αυτή την ενέργεια στο φοιτητή θα αποσταλεί email στον ιδρυματικό του λογαριασμό αλλά θα υπάρχει και σχετική ενημέρωση στο περιβάλλον students.auth.gr που θα τον ενημερώνει ότι κάποιο συγκεκριμένο δικαιολογητικό δεν είναι σωστό και πρέπει να μπει εκ νέου στην αίτηση ορκωμοσίας και να την υποβάλει και πάλι, επισυνάπτοντας το σωστό δικαιολογητικό αυτή τη φορά.

Εφόσον τα δικαιολογητικά είναι σωστά και τα έχουμε εγκρίνει, επιλέγουμε Έγκριση της αίτησης ορκωμοσίας και αλλάζει η κατάσταση του φοιτητή σε Ανακηρύχθηκε.

Σε περίπτωση που έχουμε κάνει κάποιο λάθος μπορούμε να επιλέξουμε Ακύρωση Ανακήρυξης. Εναλλακτικά, προχωράμε με την Ολοκλήρωση Ανακήρυξης.

Μετά την Ολοκλήρωση Ανακήρυξης, παράγονται αυτόματα αιτήσεις για τα πιστοποιητικά που θα λάβει μετά την Ορκωμοσία του. Σε κάθε αίτηση φοιτητή, θα φαίνονται και οι αντίστοιχες αιτήσεις εγγράφων που έχουν παραχθεί.

 

Μετά το τέλος της ορκωμοσίας και αφού επιβεβαιώσουμε ότι ο φοιτητής συμμετείχε σε αυτήν, επιλέγουμε Ολοκλήρωση Ορκωμοσίας. Η κατάσταση του φοιτητή θα είναι πλεον Πτυχιούχος και μπορούμε να του δώσουμε τα πιστοποιητικά Ορκωμοσίας.

 

 

Εργασίες Έναρξης Ακαδημαϊκής Περιόδου

Αλλαγή ακαδημαϊκού έτους / περιόδου

Από την αρχική σελίδα του Πίνακα Ελέγχου επιλέγουμε Επεξεργασία Τμήματος.

 

Κατόπιν επιλέγουμε Άλλες ιδιότητες όπου θέτουμε το τρέχον ακαδημαΪκό έτος και την τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο και πατάμε Υποβολή.

 

Αλλαγή εξαμήνου φοιτητών

Από την κατηγορία Φοιτητές επιλέγουμε όλους τους Ενεργούς και έπειτα από τις Ενέργειες και Επιλογή όλων. Αφού λοιπόν τους έχουμε επιλέξει όλους επιλέγουμε πάλι από τις Ενέργειες τον Υπολογισμό εξαμήνου.

 

Πρωτόκολλο

Από το μενού αριστερά επιλέγουμε Περισσότερα, κατόπιν Ρυθμίσεις και στο πλαίσιο αναζήτησης που εμφανίζεται πληκτρολογούμε Σειρές εγγράφων. Ρυθμίζουμε το πρωτόκολλο σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα "Εξυπηρέτηση Αιτήσεων".

 

Δημιουργία τάξεων και εξετάσεων

 

Απο το μενού αριστερά επιλέγουμε Διδασκαλία, εν συνεχεία Τάξεις και κατόπιν  Όλες. Στα φίλτρα αναζήτησης θέτουμε το προηγούμενο Ακαδημαϊκό έτος, την Περίοδο που θέλουμε,και κατόπιν αναζήτηση. πο το μενού αριστερά επιλέγουμε Διδασκαλία, εν συνεχεία Τάξεις και κατόπιν  Όλες. Στα φίλτρα αναζήτησης θέτουμε το προηγούμενο Ακαδημαϊκό έτος, την Περίοδο που θέλουμε,και κατόπιν αναζήτηση. Από τις εμφανιζόμενες τάξεις επιλέγουμε είτε όλες είτε αυτές που επιθυμούμε και πατάμε Αντιγραφή  για την αυτόματη δημιουργία τάξεων.

 

Για να δημιουργήσουμε τις εξετάσεις των τάξεων που μόλις δημιουργήσαμε, από το μενού αριστερά επιλέγουμε Διδασκαλία, εν συνεχεία Τάξεις και κατόπιν Τρεχουσες. Επιλέγουμε είτε όλες τις τάξεις, είτε αυτές που επιθυμούμε και πατάμε Δημιουργία εξετάσεων.

 

 


 

Ενεργοποίηση δηλώσεων πρόθεσης συμμετοχής σε εξετάσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις υποβάλλεται άπαξ και δεν είναι επεξεργάσιμη.

Από την αρχική σελίδα του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής γραμματείας επιλέγουμε τις τρεις τελείες δίπλα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος και στη συνέχεια Επεξεργασία Τμήματος.

Στη σελίδα που εμφανίζεται επιλέγουμε Άλλες ιδιότητες.

Εμφανίζεται η φόρμα επεξεργασίας και εισαγωγής των ρυθμίσεων για τις αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις. Ορίζουμε τα παρακάτω πεδία:


● Ακαδημαϊκό έτος εξεταστικής περιόδου
● Εξεταστική περίοδο
● Έναρξη περιόδου αιτήσεων
● Λήξη περιόδου αιτήσεων


Τέλος πατάμε Υποβολή.

Η συνολική πληροφορία είναι πλέον διαθέσιμη και στην αρχική σελίδα του registrar και μπορούμε να δούμε τους Ενεργούς φοιτητές του Τμήματος μας και πόσοι εξ αυτών αποδέχτηκαν ή όχι να συμμετάσχουν στις Εξετάσεις.

 

Επιπρόσθετα από την επιλογή Περισσότερα της αρχικής σελίδας, ανακατευθυνόμαστε στην Αίτηση Συμμετοχής σε εξετάσεις όπου μπορούμε να βάλουμε διάφορα φίλτρα αναζήτησης και σε μορφή λίστας να μας επιστρέψει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Επίσης από τις τρεις τελείες κάθε αίτησης, μπορούμε να δούμε για κάθε φοιτητή τα μαθήματα στα οποία συναινεί να εξεταστεί.

Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν την Αίτηση Συμμετοχής στις εξετάσεις μέσω του περιβάλλοντος students.auth.gr επιλέγοντας Εξυπηρέτηση και Συμμετοχή στην Επόμενη εξεταστική περίοδο. Μόλις ολοκληρώσουν την αίτησή τους, ενημερώνονται με αναλυτικό μήνυμα.

Oι διδάσκοντες λαμβάνουν την πληροφορία μέσα από το περιβάλλον faculty.auth.gr και έχουν τη δυνατότητα λήψης της λίστας των εγγεγραμμένων στο μάθημά τους με το αρχείο να περιλαμβάνειτις εξής πληροφορίες: Κωδικός Φοιτητή, ΑΕΜ, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Email, Αποδοχή και Συμμετοχή.

 

 

 

Έγκριση εκκρεμών βαθμολογίων και Υποβολή βαθμολογίου

Έγκριση Βαθμολογίου

Από τις υποβολές βαθμολογίας σε εκκρεμότητα που βρίσκονται στον Πίνακα Ελέγχου επιλέγουμε Περισσότερα για να δούμε τις εκκρεμείς Υποβολές Βαθμολογιών που έχουμε να εγκρίνουμε.

Στο ίδιο περιβάλλον μπορούμε να ανακατευθυνθούμε και από το μενού αριστερά επιλέγοντας Διδασκαλία και κατόπιν Υποβολές Βαθμολογιών.

Επιλέγουμε και μπορούμε να δούμε βασικά στοιχεία της Αποστολής του βαθμολογίου όπως:

  • Εγκυρότητα της ψηφιακής υπογραφής
  • Ημερομηνία και ώρα υποβολής
  • Μοναδικό Αριθμό Αποστολής
  • Σχετικό αρχείο των βαθμών
  • Σύνολο βαθμών

Κατόπιν επιλέγουμε Έγκριση για να ενημερωθούν οι καρτέλες των Φοιτητών.

Επιλέγοντας την έγκριση εμφανίζεται το παρακάτω ενημερωτικό μήνυμα:

Επιλέγουμε ΝΑΙ και κατόπιν η κατάσταση των υποβληθέντων βαθμών γίνεται “Κανονική”.

O Διδάσκοντας έχει τη δυνατότητα υποβολών βαθμολογιών, όσο η κατάσταση της εξέτασης είναι ανοιχτή. Μετά την ολοκλήρωση των υποβολών η Γραμματεία μπορεί να θέσει τη κατάσταση της εξέτασης σε Κλειστή επιλέγοντας Ενέργειες και κατόπιν Κλείσιμο.

Η αλλαγή κατάστασης ενός βαθμολογίου συνοδεύεται από ενημερωτικό μήνυμα στην περίπτωση που η Γραμματεία θέλει να κλείσει την εξέταση ενός μαθήματος:

Υποβολή βαθμολογίου

Επιλέγουμε από το μενού αριστερά Εξετάσεις. Βρίσκουμε την εξέταση που επιθυμούμε και πατάμε Προβολή.

Επιλέγουμε Αποστολές Βαθμολογίας και πατάμε Νέα Υποβολή.

Κάνουμε Λήψη Βαθμολογίου, συμπληρώνουμε τους βαθμούς στο αρχείο xls και το αποθηκεύουμε πχ στην Επιφάνεια Εργασίας μας.

Πατάμε στο πλαίσιο και μεταφορτώνουμε το αρχείο, όπως φαίνεται στην εικόνα.

 

Επιλέγουμε Αρχική Υποβολή-Έλεγχος και βάζουμε τα στοιχεία της ψηφιακής μας υπογραφής(pin της κρυπτογραφικής συσκευής), πατάμε Παραλαβή λίστας πιστοποιητικών και έπειτα πατάμε Έναρξη.

Αφού υπογραφεί το βαθμολόγιο, το σύστημα μας ενημερώνει για τους βαθμούς που θα ενημερωθούν.

Εφόσον επιβεβαιώσουμε ότι είναι σωστοί οι βαθμοί, πατάμε Τελική Υποβολή.

Αφού υποβληθεί το βαθμολόγιο, θα προχωρήσουμε με την έγκρισή του όπως περιγράφηκε παραπάνω.

 

Δηλώσεις φοιτητών

Μαζικές ενέργειες σε δηλώσεις (άνοιγμα/κλείσιμο)

Από την επιλογή αριστερά Δηλώσεις, μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα των δηλώσεων των φοιτητών του τμήματός μας, στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος αλλά και παλαιότερων ακαδημαϊκών ετών και περιόδων.

Από το πλαίσιο αναζήτησης, αν επιλέξουμε Περισσότερα έχουμε τη δυνατότητα εφαρμογής πλήθους φίλτρων που μας δίνουν τη δυνατότητα μαζικών ενεργειών στις δηλώσεις των φοιτητών. Μπορούμε να επιλέξουμε για παράδειγμα όλες τις δηλώσεις συγκεκριμένου έτους και εξαμήνου και να τις ανοίξουμε/κλείσουμε μαζικά.


Δήλωση μαθημάτων

Επιλέγοντας τη δήλωση ενός συγκεκριμένου φοιτητή από τις τρεις τελείες, μπορούμε να δούμε τη δήλωσή του και εφόσον είναι ανοιχτή έχουμε τη δυνατότητα επεξεργασίας της, διαγράφοντας ενδεχομένως κάποιο μάθημα (διαγραφή μαθημάτων) και προσθέτοντας (προσθήκη μαθημάτων) αν θέλουμε και κάποια άλλα.


Δημιουργία κενής δήλωσης για φοιτητή

Επιλέγοντας ένα συγκεκριμένο φοιτητή και πατώντας Προβολή από τις τρεις τελείες, μπορούμε στην καρτέλα Επισκόπηση να δημιουργήσουμε μια νέα κενή δήλωσή του, την οποία μπορούμε στη συνέχεια να την επεξεργαστούμε.


Αλλαγή κατεύθυνσης φοιτητή


Από την προβολή όλων των Φοιτητών, μπορούμε να επιλέξουμε έναν ή και περισσότερους φοιτητές, εφαρμόζοντας και συγκεκριμένα φίλτρα αναζήτησης και να αλλάξουμε την κατεύθυνση που έχει/έχουν επιλέξει.


Επιλέγουμε την κατεύθυνση που επιθυμούμε και πατάμε έναρξη.

Εργασίες Φοιτητών

 

Από το μενού αριστερά Εργασίες, μπορούμε να δημιουργήσουμε εργασία για τους φοιτητές του τμήματός μας και να την αναθέσουμε στο φοιτητή που επιθυμούμε. Επιλέγουμε Εργασίες και έπειτα Δημιουργία.

 

Στο παράθυρο που ανοίγει συμπληρώνουμε τα απαραίτητα στοιχεία της εργασίας, όπως το Θέμα, τον τύπο εργασίας(ΔΙπλωματική, διδακτορική διατριβή κτλ), τον Υπεύθυνο Διδάσκοντα που έχει αναλάβει την εργασία, την ημερομηνία ανάθεσης, την κλίμακα Βαθμολογίας και πατάμε Υποβολή.

 

Μετά την Υποβολή, επιλέγουμε τον φοιτητή που έχει αναλάβει την εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασίας και πατάμε Εφαρμογή. Μπορούμε μία Εργασία να την αναθέσουμε και σε περισσότερους από έναν φοιτητές.

 

Με αυτό τον τρόπο δημιουργούμε την εργασία, την αναθέτουμε στον αρμόδιο διδάσκοντα και στον αντίστοιχο φοιτητή κι αν επιθυμούμε μπορούμε να προσθέσουμε και επιπλέον μέλη στην εν λόγω εργασία ή και τους βαθμούς των αντίστοιχων μελών μόλις ολοκληρωθεί η εκπόνησή της. Για να γίνει αυτό πηγαίνουμε από το μενού εργασίες, βρίσκουμε την εργασία που επιθυμούμε και από τις τρεις τελείες επιλέγουμε Προβολή. Στην καρτέλα Μέλη μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον μέλη, να καθορίσουμε το Συντελεστή Βαθμολογίας κάθε μέλους και στην καρτέλα Βαθμολογίες τους βαθμούς που έχουν ορίσει τα μέλη της εργασίας.

 

Εφόσον ολοκληρωθεί μία Εργασία, από το Μενού-> Εργασίες και επιλέγοντας Επεξεργασία μπορούμε να αλλάξουμε την Κατάστασή της από "Σε εξέλιξη" σε "Ολοκληρώθηκε".

 
Με εικόνες