Εγκατάσταση BETA CAE Software

 

Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το λογισμικό εκτός πανεπιστημίου απαιτείται σύνδεση εικονικού δικτύου (VPN)

Kάνουμε λήψη το λογισμικό:
Windows 64 bit:: BETA_CAE_Systems_v21.0.0_win_x64.msi
LINUX 64 bit: BETA_CAE_Systems_v21.0.0_linux_x64.sh

Επίσης υπάρχουν διαθέσιμα και τα παρακάτω tutorials
META Tutorials
ANSA Tutorials

Ακολουθούν οδηγίες εγκατάστασης σε Windows. Γι αναλυτικές οδηγίες ή οδηγίες εγκατάστασης σε LINUX δείτε τον οδηγό εγκατάστασης της BETA CAE

Οδηγίες Εγκατάστασης

 

Ξεκινάμε την εγκατάσταση.

Διαβάζουμε κι αποδεχόμαστε τους όρους της άδειας χρήσης κι επιλέγουμε Advanced

Προχωράμε την εγκατάσταση και στο παράθυρο που ζητάει τον license server, δίνουμε beta.it.auth.gr

Στη συνέχεια επιλέγουμε ποια προϊόντα θέλουμε να εγκατασταθούν κι ολοκληρώνουμε την εγκατάσταση.

Αν δεν ορίσουμε τον license server κατά την διάρκεια της εγκατάστασης όπως περιγράφεται παραπάνω, μπορούμε εκ των υστέρων να δημιουργήσουμε την μεταβλητή συστήματος με όνομα ANSA_SRV και τιμή 6007@beta.it.auth.gr

 
Με εικόνες