Υπογραφή εγγράφου με χρήση της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής

Για την χρήση της υπηρεσίας, πρέπει να έχει προηγηθεί η απαραίτητη αίτηση και ενεργοποίση του λογαριασμού εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής,όπως περιγράφεται σε αυτή τη σελίδα.

Συνδεόμαστε στη σελίδα https://cm.harica.gr και επιλέγουμε Σύνδεση με Ιδρυματικό λογαριασμό/Connect with Academic account.

Επιλέγουμε από το αριστερό μενού την Εξ αποστάσεως Ηλεκτρονική Υπογραφή.
Συμπληρώνουμε τον Κωδικό εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής που έχουμε ορίσει κατά τη διαδικασία δημιουργίας του λογαριασμού και πατάμε Επιλογή αρχείου για υπογραφή.
Επιλέγουμε το αρχείο που θέλουμε να υπογράψουμε ηλεκτρονικά.

Ανοίγει σε προεπισκόπηση το αρχείο που θέλουμε να υπογράψουμε και επιλέγουμε το πλαίσιο στο οποίο θέλουμε να εισάγουμε την ηλεκτρονική μας υπογραφή.
Πατάμε Επιλογή θέσης.

Σε περίπτωση που δε μας ενδιαφέρει η θέση της υπογραφής, μπορούμε να επιλέξουμε Προκαθορισμένη θέση (πρώτη σελίδα, κάτω αριστερα).

Τέλος συμπληρώνουμε τον Κωδικό OTP εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής από την εφαρμογή παραγωγής κωδικών One-Time Password, που έχουμε εγκαταστήσει στη συσκευή μας.
Επιλέγουμε Ηλεκτρονική υπογραφή αρχείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο κωδικός OTP ανανεώνεται κάθε 30 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που καθυστερήσουμε να υπογράψουμε το αρχείο, θα χρειαστεί να εισάγουμε νέο κωδικό OTP από την εφαρμογή.

Κάνουμε λήψη το υπογεγραμμένο αρχείο τοπικά στον υπολογιστή μας.
Η υπογραφή επάνω στο έγγραφο θα έχει την ακόλουθη μορφή και βρίσκεται στη θέση που έχουμε επιλέξει.

 
Με εικόνες