Απομακρυσμένη πρόσβαση στο ιδιωτικό δίκτυο Γραμματειών

Μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε από μακριά τους προσωπικούς σας Η/Υ, εφόσον αυτοί είναι αναμμένοι, με σύνδεση που σας εντάσσει στο ιδιωτικό δίκτυο Γραμματειών. Η σύνδεση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ μέσω ειδικής λειτουργικότητας VPN (π.χ. με ένα laptop από το σπίτι ή από άλλο σημείο του ΑΠΘ). Η διασύνδεση  είναι τύπου «Απομακρυσμένης Επιφάνειας Εργασίας». Μέσω αυτής της σύνδεσης μπορείτε να κάνετε σχεδόν οτιδήποτε γινόταν με τον Η/Υ του γραφείου σας, π.χ. να τρέξετε την εφαρμογή «Γραμματεία 4», να δείτε την επιφάνεια εργασίας σας κλπ.

Προϋποθέσεις

Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο αν ήδη χρησιμοποιείτε κρυπτογραφική συσκευή (USB eToken ή Ακαδημαϊκή ταυτότητα) με εγκεκριμένο ψηφιακό πιστοποιητικό για την είσοδο στον Γραμματειακό σας Η/Υ. Την κρυπτογραφική συσκευή την χρειάζεστε μαζί σας, στον απομακρυσμένο Η/Υ που θα χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση, και όχι στον προσωπικό σας Η/Υ στο γραφείο.

Υπάλληλοι Γραμματειών που δε διαθέτουν ενεργό ψηφιακό Πιστοποιητικό μπορούν  να επικοινωνήσουν με το ΚΗΔ μέσω email στη διεύθυνση support@auth.gr ώστε να εξυπηρετηθούν κατόπιν ραντεβού. Στην ειδική περίπτωση που υπάλληλος δεν διαθέτει ούτε κρυπτογραφική συσκευή τότε θα πρέπει να αποσταλεί στο ΚΗΔ σχετική ενυπόγραφη αίτηση από τον Προϊστάμενο της Γραμματείας για την απόκτηση και χρήση από τον συγκεκριμένο συνεργάτη. Γενικές οδηγίες για έκδοση προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών υπάρχουν εδώ.

Για να είναι αυτή η υπηρεσία διαθέσιμη, είναι απαραίτητο να φροντίσετε ο προσωπικός σας Η/Υ στο γραφείο να παραμένει ανοιχτός κατά την απουσία σας, χωρίς να είστε logged in και χωρίς να έχει συνδεδεμένη την κρυπτογραφική σας συσκευή. Επιπλέον ο Η/Υ που θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση πρέπει να έχει απαραιτήτως Λ/Σ Microsoft Windows.

Εξυπακούεται ότι αν ο Η/Υ σας στο γραφείο έχει κάποιο πρόβλημα υπερθέρμανσης ή ανεπαρκούς αερισμού δε θα πρέπει να τον αφήνετε αναμμένο χωρίς επίβλεψη για λόγους φυσικής ασφάλειας.

Εγκατάσταση απαιτούμενου λογισμικού

Για τη σύνδεση πρέπει να γίνουν τα παρακάτω βήματα:

  1. Κατεβάζουμε κι εκτελούμε το αρχείο OpenVPN Client setup, ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος που διαθέτουμε (Windows 10 ή Windows 7). Η εκτέλεση πρέπει να γίνει με Δικαιώματα Διαχειριστή (δεξί κλικ--> Run as Administrator)Σύνδεση Απομακρυσμένη Επιφάνεια Εργασίας
  2. Aν έχουμε USB eToken από το ΚΗΔ, κατεβάζουμε κι εκτελούμε το ένα από τα παρακάτω προγράμματα,  ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος που διαθέτουμε. Στα Windows, η εκτέλεση πρέπει να γίνει με Δικαιώματα Διαχειριστή (δεξί κλικ--> Run as Administrator).
  3. Αν έχουμε ακαδημαϊκή κάρτα αντί για USB eToken, κατεβάζουμε κι εκτελούμε το αρχείο Classic Client User setup, ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος που διαθέτουμε. Η εκτέλεση πρέπει να γίνει με Δικαιώματα Διαχειριστή (δεξί κλικ--> Run as Administrator).
  4. Σε αυτό το σημείο εισάγουμε το eΤoken σε μια θύρα USB ή την ακαδημαϊκή κάρτα στον ειδικό adaptor που μας δόθηκε μαζί με την κάρτα.
  5. Ξεκινάμε -με Δικαιώματα Διαχειριστή (δεξί κλικ--> Run as Administrator)- το εικονιδιο του "OpenVPN GUI", ώστε αυτό να εμφανιστεί και στην περιοχή ειδοποιήσεων (system tray), κάτω δεξιά στην οθόνη.
  6. Από το system tray ξεκινάμε το VPN  icon. Αν όλα πάνε καλά, θα ζητηθεί το PIN του eToken ή της κάρτας μία φορά. (προσέχουμε το eToken κλειδώνει αν δοθεί πολλές φορές λάθος PIN).Εισαγωγή PIN toy USB eToken ή της ακαδημαϊκής κάρτας
  7. Ανοίγουμε από το μενού Έναρξη το πρόγραμμα "Απομακρυσμένη Επιφάνεια Εργασίας" . Εναλλακτικά κατεβάζουμε και εκτελούμε το πρόγραμμα gram.rdp, αποδεχόμενοι αν εμφανιστεί τη σχετική προειδοποίηση ασφαλείας για τη νέα σύνδεση. Συμπληρώνουμε το hostname ή την IP της θέσης εργασίας μας στο Πανεπιστήμιο που θέλουμε να συνδεθούμε, και κάνουμε σύνδεση. Αν δε γνωρίζουμε το hostname ή την IP του υπολογιστή μας, επικοινωνούμε με το ΚΗΔ για να το μάθουμε (βλ. παρακάτω).
  8. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέγουμε "Περισσότερες επιλογές" ("More choices") και επιλέγουμε σύνδεση με "Έξυπνη κάρτα" ή "Smart Card Credential" και συμπληρώνουμε το PIN τoυ eToken ή της Ακαδημαϊκή κάρτας.
  9. Σε αυτό το σημείο συνδέεστε στη γνώριμη θέση εργασίας σας, και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σχεδόν όπως και από το γραφείο.
  10. Κατά τη σύνδεση με την εφαρμογή Γραμματεία 4, έχουν αναφερθεί προβλήματα στην αναγνώρισή της. Όπου συμβεί αυτό, χρησιμοποείστε το Username/Password που έχετε για το σύστημα.

Η παραπάνω διαδικασία καλύπτει τις περισσότερες αλλά όχι όλες τις περιπτώσεις χρηστών. Σε κάθε Γραμματεία, προτείνεται οι πλέον έμπειροι χρήστες να αξιοποιήσουν πρώτοι τη νέα υπηρεσία, ώστε να μπορούν σε συνεργασία με τους τεχνικούς του ΚΗΔ να εντοπίσουν τυχόν ειδικά προβλήματα ανά γραμματεία.
Για οποιοδήποτε θέμα από τα παραπάνω, και ειδικά για όσο ισχύει η υποχρεωτική τηλεεργασία, μπορείτε να επικοινωνείτε με την ειδική Γραμμή υποστήριξης Γραμματειών 2310-99-9800, ώρες 09:00-14:00.

 
Με εικόνες