Απομακρυσμένη πρόσβαση στο ιδιωτικό δίκτυο Γραμματειών

Το ΚΗΔ ΑΠΘ προσφέρει μια νέα υποδομή για την εξ αποστάσεως σύνδεση στο ιδιωτικό δίκτυο Γραμματειών με στόχο την ενίσχυση της τηλεργασίας, τον περιορισμό των μετακινήσεων και την εύρυθμη λειτουργία των Γραμματειών.

Οι χρήστες πλέον μπορούν να συνδέονται μέσω απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (remote desktop) σε κεντρικό server (rds.gram.itc.auth.gr) μέσω του οποίου παρέχεται πρόσβαση στο λογισμικό της Cardisoft «Γραμματεία 4», στα κοινά αρχεία του τμήματος και σε όλες τις απαραίτητες εφαρμογές καθημερινής χρήσης. 
Πλέον, με τη νέα υποδομή δε θα είναι απαραίτητο να μένουν αναμμένοι οι υπολογιστές των χρηστών, παρόλα αυτά η απομακρυσμένη πρόσβαση  σε αυτούς όπως ισχύει ως σήμερα, δε θα διακοπεί.

Προϋποθέσεις

Την υπηρεσία αυτή μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε μόνο αν ήδη χρησιμοποιείτε κρυπτογραφική συσκευή (USB eToken ή Ακαδημαϊκή ταυτότητα) με εγκεκριμένο ψηφιακό πιστοποιητικό για την είσοδο στον Γραμματειακό σας Η/Υ. Την κρυπτογραφική συσκευή τη χρειάζεστε μαζί σας, στον απομακρυσμένο Η/Υ που θα χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση, και όχι στον προσωπικό σας Η/Υ στο γραφείο.

Υπάλληλοι Γραμματειών που δε διαθέτουν ενεργό ψηφιακό Πιστοποιητικό θα πρέπει να αποκτήσουν με προσέλευση στο σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ κατόπιν ραντεβού. Κατά την επίσκεψή τους θα πρέπει να έχουν μαζί την κρυπτογραφική συσκευή (token) και την αστυνομική τους ταυτότητα. Στην ειδική περίπτωση που υπάλληλος δε διαθέτει ούτε κρυπτογραφική συσκευή τότε θα πρέπει να υποβληθεί στο ΚΗΔ ηλεκτρονική αίτηση από τον Προϊστάμενο της Γραμματείας για την απόκτηση και χρήση από τον συγκεκριμένο συνεργάτη (η αίτηση είναι στον σύνδεσμο https://it.auth.gr/el/eForms/egram_services > επιλογή IV). Γενικές οδηγίες για έκδοση προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών υπάρχουν εδώ.

 

Εγκατάσταση απαιτούμενου λογισμικού

Για τη σύνδεση θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος Η/Υ με Λ/Σ Microsoft Windows 10 και να γίνουν τα παρακάτω βήματα:

 1. Κατεβάζουμε κι εκτελούμε το αρχείο OpenVPN Client setup, ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος που διαθέτουμε (Windows 10 ή Windows 7). Η εκτέλεση πρέπει να γίνει με Δικαιώματα Διαχειριστή (δεξί κλικ--> Run as Administrator)
 2. Aν έχουμε USB eToken από το ΚΗΔ, κατεβάζουμε κι εκτελούμε το ένα από τα παρακάτω προγράμματα,  ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος που διαθέτουμε. Στα Windows, η εκτέλεση πρέπει να γίνει με Δικαιώματα Διαχειριστή (δεξί κλικ--> Run as Administrator).
 3. Αν έχουμε ακαδημαϊκή κάρτα αντί για USB eToken, κατεβάζουμε κι εκτελούμε το αρχείο Classic Client User setup, ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος που διαθέτουμε. Η εκτέλεση πρέπει να γίνει με Δικαιώματα Διαχειριστή (δεξί κλικ--> Run as Administrator).
 4. Σε αυτό το σημείο εισάγουμε το eΤoken σε μια θύρα USB ή την ακαδημαϊκή κάρτα στον ειδικό adaptor που μας δόθηκε μαζί με την κάρτα.
 5. Ξεκινάμε -με Δικαιώματα Διαχειριστή (δεξί κλικ--> Run as Administrator)- το εικονιδιο του "OpenVPN GUI", ώστε αυτό να εμφανιστεί και στην περιοχή ειδοποιήσεων (system tray), κάτω δεξιά στην οθόνη.
 6. Από το system tray ξεκινάμε το VPN  icon. Αν όλα πάνε καλά, θα ζητηθεί το PIN του eToken ή της κάρτας μία φορά. (προσέχουμε το eToken κλειδώνει αν δοθεί πολλές φορές λάθος PIN).
 7. Ανοίγουμε από το μενού Έναρξη το πρόγραμμα "Απομακρυσμένη Επιφάνεια Εργασίας" και στο πεδίο του απομακρυσμένου υπολογιστή εισάγουμε rds.gram.itc.auth.gr .Εναλλακτικά κατεβάζουμε και εκτελούμε το πρόγραμμα rds-gram-v2.rdp, αποδεχόμενοι αν εμφανιστεί, τη σχετική προειδοποίηση ασφαλείας για τη νέα σύνδεση και κάνουμε σύνδεση.
 8. Αν επιλέξουμε να συνδεθούμε στο προσωπικό μας μηχάνημα, κατεβάζουμε και εκτελούμε το πρόγραμμα gram.rdp, συμπληρώνουμε το hostname ή την IP της θέσης εργασίας μας στο Πανεπιστήμιο που θέλουμε να συνδεθούμε, και κάνουμε σύνδεση. Αν δε γνωρίζουμε το hostname ή την IP του υπολογιστή μας, επικοινωνούμε με το ΚΗΔ για να το μάθουμε (βλ. παρακάτω).
 9. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέγουμε "Περισσότερες επιλογές" ("More choices") και επιλέγουμε σύνδεση με "Έξυπνη κάρτα" ή "Smart Card Credential" και συμπληρώνουμε το PIN τoυ eToken ή της Ακαδημαϊκή κάρτας.
 10. Σε αυτό το σημείο συνδέεστε είτε στον κεντρικό server του ΚΗΔ είτε στη γνώριμη θέση εργασίας σας, και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σχεδόν όπως και από το γραφείο
 11. Κατά τη σύνδεση με την εφαρμογή Γραμματεία 4, έχουν αναφερθεί προβλήματα στην αναγνώρισή της. Όπου συμβεί αυτό, χρησιμοποείστε το Username/Password που έχετε για το σύστημα.

Η παραπάνω διαδικασία καλύπτει τις περισσότερες αλλά όχι όλες τις περιπτώσεις χρηστών. Σε κάθε Γραμματεία, προτείνεται οι πλέον έμπειροι χρήστες να αξιοποιήσουν πρώτοι τη νέα υπηρεσία, ώστε να μπορούν σε συνεργασία με τους τεχνικούς του ΚΗΔ να εντοπίσουν τυχόν ειδικά προβλήματα ανά γραμματεία.
Εισαγωγή PIN toy USB eToken ή της ακαδημαϊκής κάρτας

Σύνδεση Απομακρυσμένη Επιφάνεια Εργασίας

 
Με εικόνες