Σύνδεση σε Aπομακρυσμένη Επιφάνεια Εργασίας από υπολογιστή Ubuntu

Κατεβάζουμε την εφαρμογή Remmina από το App Store.

Ανοίγουμε την εφαρμογή και κάνουμε κλικ πάνω αριστερά στο κουμπί με το +.

Συμπληρώνουμε τα απαραίτητα πεδία όπως φαίνεται παρακάτω:

-Name: Auth
-Protocol: RDP – Remote Desktop Protocol
-Server: rds.it.auth.gr
-Username: του ιδρυματικού λογαριασμού μας
-User password: του ιδρυματικού λογαριασμού μας
-Domain: PCLABS
-Resolution: Use initial window size

Όταν τα συμπληρώσουμε πατάμε Save and Connect και θα συνδεθούμε απευθείας στον server.

Η σύνδεση αυτή θα είναι αποθηκευμένη για μελλοντικές χρήσεις και θα εμφανίζεται στο αρχικό παράθυρο της εφαρμογής Remmina.

 
Με εικόνες