Υποβολή αιτήσεων για το τέταρτο σεμινάριο ArcGIS

Τύπος Ενημέρωσης 
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για το τέταρτο σεμινάριο της 30ης σειράς σεμιναρίων χρήσης ArcGIS.
ΚΗΔ-604  Εισαγωγή στην cloud πλατφόρμα ArcGis Online (AGOL) (ArcGIS-4),  Δευτέρα 20 Μαΐου 2019- Τρίτη 21 Μαΐου 2019, 09:00-14:00
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, Διοικητικοί υπάλληλοι, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες.
Η επιλογή των αιτήσεων γίνεται με βάση τη σειρά υποβολής της αίτησης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο σεμινάριο ArcGIS-4 είναι να έχει προηγηθεί η παρακολούθηση του ArcGIS-1.
Αίτηση συμμετοχής μπορείτε να υποβάλετε εδώ.