Ανανέωση άδειας SPSS για φοιτητές

 

Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν τους φοιτητές και μη μόνιμο προσωπικό του ΑΠΘ.

Από τον Μάιο του 2021 ο license server του SPSS άλλαξε. Αν είχατε εγκατεστημένο το SPSS 25 πριν από το Μάιο για να συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε χρειάζεται να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το SPSS εκτός πανεπιστημίου απαιτείται σύνδεση εικονικού δικτύου (VPN)

Εκδόσεις παλαιότερες από την 25 δεν υποστηρίζονται και θα πρέπει να κάνετε λήψη κι εγκατάσταση την νεότερη έκδοση ακολουθώντας τις οδηγίες εγκατάστασης

Εκτελούμε το πρόγραμμα License Authorization Wizard (Έναρξη -> Προγράμματα -> ΙΒΜ SPSS Statistics -> ΙΒΜ SPSS Statistics 25 License Authorization Wizard).

Στο πρώτο παράθυρο θα μας εμφανίσει πληροφορίες για την υπάρχουσα άδεια. Επιλέγουμε Next

Επιλέγουμε Concurrent User License και Next

Ορίζουμε ως license manager το spss.it.auth.gr και Next

Ολοκληρώνουμε την εγκατάσταση με Finish

 
Με εικόνες