Ρύθμιση Bullzip για εκτύπωση εγγράφων pdf

Οι παρακάτω οδηγίες περιγράφουν τη ρύθμιση του προτεινόμενου ονόματος του αρχείου που εκτυπώνεται σε pdf από το Bullzip ώστε να είναι κενό και να πληκτρολογούμε οι ίδιοι το όνομα αρχείου που επιθυμούμε.

Από την έναρξη των Windows ακολουθούμε τη διαδρομή Bullzip > PDF Printer > Bullzip PDF Printer Options.

Στο παράθυρο που ανοίγει στην καρτέλα General διαγράφουμε το περιεχόμενο στο πεδίο File name και απενεργοποιούμε τη ρύθμιση Remember last folder.

Επιλέγουμε Apply και ΟΚ για να αποθηκευθεί η ρύθμιση.

Την επόμενη φορά που θα πάμε να εκτυπώσουμε έγγραφο pdf μέσω του Bullzip το προτεινόμενο όνομα του αρχείου που θα εμφανιστεί θα είναι κενό για να πληκτρολογήσουμε αυτό που επιθυμούμε.

 
Με εικόνες