Ολοκλήρωση Πράξης "Αναβάθμιση Ψηφιακών Υποδομών ΑΠΘ"- ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τύπος Ενημέρωσης 

Αναβάθμιση Ψηφιακών Υποδομών ΑΠΘ

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση Ψηφιακών Υποδομών ΑΠΘ»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Η Πράξη, συνολικού προϋπολογισμού 955.000,00€, συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Με την ολοκλήρωση της Πράξης:

Υποέργο 1: Επεκτάθηκε η κάλυψη του ασύρματου δικτύου στην Πανεπιστημιούπολη του ΑΠΘ κατά 30%, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες που απολαμβάνουν οι δεκάδες χιλιάδες χρήστες του ασύρματου δικτύου του ΑΠΘ. Παράλληλα, αναβαθμίστηκε το ενσύρματο δίκτυο ώστε ο εξοπλισμός του ασύρματου δικτύου να μπορεί να λειτουργήσει με υψηλές ταχύτητες σύνδεσης με το διαδίκτυο. Αναλυτικά στο πλαίσιο του Υποέργου 1:

  • Εγκαταστάθηκαν 200 νέα wireless access points, νέας τεχνολογίας και αυξημένων δυνατοτήτων. Πλέον το ασύρματο δίκτυο του ΑΠΘ αποτελείται από 610 access points.

  • ​Εγκαταστάθηκε νέο σύστημα κεντρικού ελέγχου του ασύρματου δικτύου, αποτελούμενο από δύο μονάδες ("wireless controllers") που εγκαταστάθηκαν σε διαφορετικά κτίρια για λόγους αυξημένης διαθεσιμότητας. Το νέο σύστημα παρέχει δυνατότητα διαχείρισης και ελέγχου πολύ περισσοτέρων access points σε σχέση με το προηγούμενο (1.500 έναντι 500), πολύ περισσότερων ταυτόχρονων χρηστών σε σχέση με το προηγούμενο (20.000 έναντι 7.000) και υψηλότερη ταχύτητα σύνδεσης στο δίκτυο (2 x 10GE).

  • Εγκαταστάθηκε εξοπλισμός σε επιμέρους επίπεδα (πρόσβασης, διανομής) του ενσύρματου δικτύου ώστε να εξασφαλιστεί η διασύνδεση των χρηστών του ασύρματου δικτύου στο διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες.


​Υποέργο 2: Αναβαθμίστηκαν/επεκτάθηκαν οι κεντρικές υπολογιστικές υποδομές του ΑΠΘ ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν απρόσκοπτα τις ανάγκες του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του ΑΠΘ για τα επόμενα έτη. Αναλυτικά στο πλαίσιο του Υποέργου 2:

  • Εγκαταστάθηκε εξοπλισμός, κατανεμημένος σε δύο κτίρια (DataCenters) για την εξασφάλιση υψηλής διαθεσιμότητας, που μπορεί να υποστηρίξει επιπλέον 1.000 εικονικούς εξυπηρετητές (Virtual Servers). Ο κάθε εξυπηρετητής συνοδεύεται από αποθηκευτικό χώρο υψηλών επιδόσεων.  Σε αριθμούς τεχνολογικής ορολογίας, η  δυναμικότητα της Κεντρικής Υπολογιστικής Υποδομής του ΑΠΘ αυξήθηκε κατά 168 Cores, 3TB RAM και 540TB αποθηκευτικού χώρου. Το σύνολο της υποδομής πλέον ανέρχεται σε 436 CPU cores, 6.380 GB RAM και 1104 TB storage.

  • Αναβαθμίστηκε η  Υπερυπολογιστική Υποδομή Επιστημονικών Υπολογισμών (High Performance Computing, HPC) ώστε να υποστηρίζει την ανάπτυξη προηγμένων νεφοϋπολογιστικών υπηρεσιών (cloud services) για την ακαδημαϊκή-ερευνητική κοινότητα καθώς και τη συλλογή και διάχυση δημόσιων δεδομένων (linked open data). Οι δυνατότητες αυτές σε αριθμούς τεχνολογικής ορολογίας απεικονίζονται σε αύξηση της δυναμικότητας  της Υπερυπολογιστικής Yποδομής  Επιστημονικών Υπολογισμών κατά 440 CPU cores, 2.816GΒ RAM, 7.168 GPU cores και αποθηκευτικό χώρο 384ΤΒ. Το σύνολο της Υποδομής πλέον ανέρχεται σε 1.024 CPU cores, 4.472GB RAM, 7.616 GPU cores και 914ΤΒ storage.

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης  υλοποιήθηκε με τη φροντίδα του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ.