Νέα υπηρεσία για τους κατόχους IP τηλεφωνικών συσκευών - Άμεσα γραπτά μηνύματα και διαθεσιμότητα

Τύπος Ενημέρωσης 

Με τη νέα υπηρεσία, τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που διαθέτουν IP τηλεφωνική συσκευή,  μπορούν να ανταλλάσουν από τον υπολογιστή τους άμεσα μηνύματα (chat)  με άλλους χρήστες IP τηλεφωνικών συσκευών, καθώς και να ελέγχουν τη διαθεσιμότητά τους.

Οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας είναι διαθέσιμες στην  ιστοσελίδα της υπηρεσίας.