Οδηγίες καταχώρησης στοιχείων εισερχόμενων φοιτητών από προγράμματα ανταλλαγής

Καρτέλα Φοιτητής

Από το μενού Αρχείο επιλέγουμε Δημιουργία -> Φοιτητή. Στην πρώτη καρτέλα που εμφανίζεται καταχωρούμε τα γενικά στοιχεία του φοιτητή, σύμφωνα με τον σχετικό οδηγό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σε αυτήν την καρτέλα πρέπει να συμπληρώσουμε και τον Αριθμό Μητρώου ή ΑΕΜ, ο οποίος πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 100.000 και αυξημένος κατά 1 από τον τελευταίο καταχωρημένο ερασμιακό φοιτητή. Στην περίπτωση των Σχολών Νομικής και ΟΠΕ, ο ΑΕΜ θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 700.000. Μετά από την Αποθήκευση, στον ΑΓΜ θα εισάγουμε τον ΑΠΜ, η μοναδικότητα του οποίου έχει ήδη εξασφαλιστεί από το σύστημα.

Καρτέλα Μεταβολές

Αφού έχουμε εισάγει τα στοιχεία του φοιτητή, πριν αποθηκεύσουμε την καρτέλα του, επιλέγουμε από το μενού στα αριστερά το Μεταβολές. Καταχωρούμε τα στοιχεία της πρώτης εγγραφής. 'Ως Τύπο εγγραφής επιλέγουμε το 090. Προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών και ως Χαρακτηρισμός τρόπου εγγραφής το πρόγραμμα με το οποίο έρχεται ο φοιτητής π.χ. Erasmus+ όπως φαίνονται στην παρακάτω εικόνα:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματός του φοιττή θα πρέπει να εκδόσουμε το έντυπο Transcript of Records, που θα περιλαμβάνει τα μαθήματά του. Για να υπάρχει ομοιομορφία, θα πρέπει να συμπληρώσουμε τα στοιχεία του ιδρύματος και του συντονιστή καθηγητή στο εξωτερικό και τα στοιχεία του δικού μας συντονιστή καθηγητή στα πεδία Σχόλια εγγραφής και Επιπλέον Σχόλια, αντίστοιχα, όπως παραπάνω. Η αλλαγή γραμμής γίνεται με Ctrl+Enter.

Διαγραφή φοιτητή

Όταν οι εισερχόμενοι φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής, ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο Τμήμα/Σχολή, θα πρέπει να καταχωρούμε τη Διαγραφή τους από την καρτέλα των Μεταβολών, γιατί διαφορετικά οι φοιτητές αυτοί θα εμφανίζονται στην ενεργή δύναμη του Τμήματος/Σχολής. Ορίζουμε τις σχετικές ημερομηνίες και τον κατάλληλο λόγο διαγραφής (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) όπως φαίνεται στην εικόνα.

 
Με εικόνες