Αλλαγή στο ασύρματο δίκτυο AUTh open

Τύπος Ενημέρωσης 

Για την απόκτηση στοιχείων πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο των επισκεπτών του ΑΠΘ AUTh open ο χρήστης αποστέλει το SMS "AUTH GUESTPASS ονοματεπώνυμο" στο 54584.

Η χρέωση SMS γίνεται σύμφωνα με την την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου του χρήστη και η χρήση της υπηρεσίας προϋποθέτει ότι συμφωνεί με τον σχετικό κανονισμό.