Εργασίες έναρξης εξαμήνου

Περιεχόμενα

  1. Αλλαγή / ορισμός τρέχουσας περιόδου
  2. Τρέχον εξάμηνο φοιτητών
  3. Μαθήματα ανά διδακτική περίοδο (Δημιουργία τάξεων)
  4. Εγγραφές / Δηλώσεις
  5. Εξετάσεις μαθημάτων
  6. Δημιουργία νέων φοιτητών / Επικύρωση προεγγραφών
  7. Ανανέωση κατηγοριών φοιτητών
  8. Δημιουργία νέων διδασκόντων
  9. Σύνδεση διδάσκοντα με Τάξη και Εξέταση

Οι Εργασίες ακαδημαϊκών περιόδων είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την εύκολη διεκπεραίωση διαδικασιών που σχετίζονται με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής περιόδου. Επιλέγουμε Εργασίες Ακαδημαϊκών Περιόδων από την Αρχική σελίδα της εφαρμογής ή από το Μενού Εργαλεία > Εργασίες Ακαδημαϊκών περιόδων. Οι εργασίες που μπορούμε να εκτελέσουμε περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

Αλλαγή / ορισμός τρέχουσας περιόδου

Η αλλαγή γίνεται σύμφωνα με τις ημερομηνίες που ορίζει το Ακαδημαϊκό ημερολόγιο.
Μεταβαίνουμε στην επιλογή Εργασίες στην αριστερή πλευρά της σελίδας. Αρχικά, φαίνεται το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και περίοδος του τμήματος που έχουμε συνδεθεί. Επιλέγουμε από τις λίστες το ακαδημαϊκό έτος και την περίοδο που επιθυμούμε. Για να ορίσουμε την τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο του τμήματος, επιλέγουμε το τετράγωνο Ορισμός τρέχουσας περιόδου.

Τρέχον εξάμηνο φοιτητών

Κατά την έναρξη νέας ακαδημαϊκής περιόδου και πριν την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων, πρέπει να υπολογιστεί το τρέχον εξάμηνο όλων των ενεργών φοιτητών του τμήματος. Μεταβαίνουμε στην επιλογή Τρέχον εξάμηνο φοιτητών. Επιλέγουμε το πλήκτρο Έναρξη για να ενημερωθούν αυτόματα τα εξάμηνα των φοιτητών βάσει του ακαδημαϊκού έτους και της περιόδου που έχουμε ορίσει στο προηγούμενο βήμα.

Σημείωση: Για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας πρέπει να επιλέξουμε το πραγματικό ακαδημαϊκό έτος και περίοδο, διότι διαφορετικά το εξάμηνο φοίτησης των φοιτητών που θα υπολογιστεί δε θα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Μαθήματα ανά διδακτική περίοδο (Δημιουργία τάξεων)

Πριν την περίοδο δηλώσεων, δημιουργούμε τις Τάξεις, δηλαδή τα μαθήματα που θα προσφέρουμε προς διδασκαλία, ώστε να μπορέσουν οι φοιτητές να τα δηλώσουν. Μεταβαίνουμε στην επιλογή Μαθήματα ανά διδ περίοδο, όπου εμφανίζεται μια λίστα με τα ενεργά μαθήματα του τμήματος. Στη λίστα εμφανίζονται μόνο μαθήματα απλά και μέρη σύνθετων μαθημάτων, για τα οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε Τάξεις διδασκαλίας. Επιλέγουμε το ακαδημαϊκό έτος και περίοδο βάσει των οποίων θέλουμε να δημιουργήσουμε Τάξεις. Αυτή η επιλογή αναφέρεται σε παρελθοντικές περιόδους και ποτέ δεν θα πρέπει να επιλέγουμε τα τρέχοντα έτος και περίοδο. Για όσες τάξεις βρεθούν στη περίοδο που ορίσαμε, θα μεταφερθούν τα παρακάτω στοιχεία τους σύμφωνα με τις τσεκαρισμένες προεπιλογές:
Ανάθεση διδασκαλίας από επιλεγμένη περίοδο (διδάσκοντες)
Δημιουργία προϋποθέσεων δήλωσης τάξης από επιλεγμένη περίοδο
Δημιουργία τμημάτων τάξης από επιλεγμένη περίοδο

Επιλέγουμε τα μαθήματα, για τα οποία θέλουμε να δημιουργηθούν τάξεις (Ctrl+A για επιλογή όλων). Επιλέγουμε το πλήκτρο Έναρξη στο κάτω μέρος της σελίδας για να δημιουργηθούν οι Τάξεις και να ενημερωθούμε για τον αριθμό των επιτυχιών και αποτυχιών.

Σημείωση: Δημιουργία τάξης δε θα πραγματοποιηθεί αν το επιλεγμένο μάθημα δεν είναι ενεργό ή αν για το επιλεγμένο μάθημα υπάρχει ήδη τρέχουσα Τάξη.

Εγγραφές / Δηλώσεις

Μπορούμε να δημιουργήσουμε μαζικά δηλώσεις μαθημάτων σε ενεργούς φοιτητές, εφόσον έχουν δημιουργηθεί οι παραπάνω Τάξεις. Μεταβαίνουμε στην επιλογή Εγγραφές / δηλώσεις στην αριστερή πλευρά της σελίδας. Για να επιλέξουμε φοιτητές από την Επιλογή φοιτητών τσεκάρουμε:
Όλοι (Όλοι οι ενεργοί φοιτητές)
Επιλογή (Επιλογή φοιτητών βάση του προγράμματος σπουδών ή του έτους εγγραφής)
Με κριτήρια (επιλογή φοιτητών με χρήση περισσοτέρων κριτηρίων όπως το τρέχον εξάμηνο)
Στην συνέχεια μπορούμε να ορίσουμε τον τρόπο επιλογής των μαθημάτων που θα δηλωθούν στους επιλεγμένους φοιτητές:
Εξαμήνου φοίτησης (μόνο υποχρεωτικά) θα δηλωθούν μόνο τα υποχρεωτικά μαθήματα που ανήκουν στο ενδεικτικό εξάμηνο σπουδών του προγράμματος σπουδών για κάθε φοιτητή ξεχωριστά.
Οφειλόμενα μαθήματα (μόνο δηλωμένα) θα δηλωθούν όσα μαθήματα έχουν δηλωθεί ξανά για κάθε φοιτητή και δεν έχουν περαστεί. Στη λίστα με τύπους μαθημάτων αφήνουμε κενό για να δηλωθούν όλα τα οφειλόμενα μαθήματα, διαφορετικά τσεκάρουμε μόνο τους τύπους μαθημάτων που θέλουμε (συνήθως Υποχρεωτικά μαθήματα). Μπορούμε να έχουμε τσεκαρισμένες και τις δύο παραπάνω επιλογές.
• Αν θέλουμε να δηλώσουμε συγκεκριμένα μαθήματα, ορίζουμε στο πεδίο Κωδικοί μαθημάτων τους κωδικούς μαθημάτων διαχωρισμένους με κόμμα, είτε πατώντας το πλήκτρο με τις τρεις τελείες ώστε να διαλέξουμε συγκεκριμένα μαθήματα. Στην περίπτωση αυτή οι 2 παραπάνω επιλογές μαθημάτων δε λαμβάνονται υπόψη.
Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε δήλωση μαθημάτων σε φοιτητές που δεν έχουν κάνει δήλωση στην επιλεγμένη περίοδο, τσεκάρουμε την επιλογή Δημιουργία εγγραφής για φοιτητές που δεν έχουν κάνει εγγραφή στην επιλεγμένη περίοδο. Επιλέγουμε το πλήκτρο Έναρξη, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, φαίνονται τα αποτελέσματα για κάθε φοιτητή.

Εξετάσεις μαθημάτων

Πριν από την περίοδο εξετάσεων, μπορούμε να δημιουργήσουμε τις Εξετάσεις για κάθε Τάξη του τρέχοντος εξαμήνου. Μεταβαίνουμε στην επιλογή Εξετάσεις μαθημάτων. Επιλέγουμε την εξεταστική περίοδο για την οποία θέλουμε να δημιουργηθούν εξετάσεις, καθώς και τις διδακτικές περιόδους που θα συνδέονται με την εξεταστική (σε αυτές τις διδακτικές περιόδους θα αναζητηθούν οι τάξεις των μαθημάτων, ώστε να δημιουργηθούν εξετάσεις). Από Επιλογή μαθημάτων για τα μαθήματα για τα οποία θέλουμε να δημιουργηθούν Εξετάσεις  αφήνουμε την προεπιλογή: Όλα τα μαθήματα με τάξεις στις επιλεγμένες διδακτικές περιόδους. Αφήνουμε και την προεπιλογή Αυτόματη εισαγωγή μελών προσωπικού με δικαίωμα επεξεργασία των εξετάσεων για να εισάγουμε τους διδάσκοντες με δικαίωμα στις Εξετάσεις από τις αντίστοιχες Τάξεις. Πατάμε το πλήκτρο Έναρξη για να δημιουργηθούν οι Εξετάσεις των μαθημάτων.

Επικύρωση προεγγραφών / Δημιουργία νέων φοιτητών

Στις περισσότερες περιπτώσεις προπτυχιακών τμημάτων, οι νέοι φοιτητές θα εισαχθούν από τις λίστες εισακτέων και θα πρέπει απλά να γίνει επικύρωση των προεγγραφών τους. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις που περιλαμβάνουν και τα μεταπτυχιακά, θα πρέπει να γίνει Δημιουργία φοιτητή σύμφωνα με το σχετικό οδηγό.

Ανανέωση κατηγοριών φοιτητών

Στο μενού Ενεργοί, κάνουμε αναζήτηση χωρίς κανένα κριτήριο, και εμφανίζονται όλοι οι ενεργοί φοιτητές. Έπειτα με Ctrl+A (επιλογή όλων), επιλέγουμε όλους τους ενεργούς φοιτητές. Από το μενού Εργαλεία, επιλέγουμε Ανανέωση Κατηγοριών Φοιτητών.

Κάνουμε κλικ στο Yes για να ξεκινήσει η ενημέρωση η οποία μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά ανάλογα με το πλήθος των φοιτητών.

Δημιουργία νέων διδασκόντων

Είτε πρόκειται για διδάσκοντες που δεν είναι μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ είτε πρόκειται για διδάσκοντες με προσωρινή σύμβασης εργασίας θα πρέπει να γίνει η καταχώρησή τους στο Προσωπικό σύμφωνα με το σχετικό οδηγό.

Σύνδεση διδάσκοντα με Τάξη και Εξέταση

Μετά το παραπάνω βήμα θα μπορούμε να συνδέσουμε νέους αλλά και παλαιότερους διδάσκοντες στις Τάξεις, εξεταστές στις Εξετάσεις και μέλη επιτροπής σε Εργασίες. Έπειτα θα έχουν κι αυτοί τη δυνατότητα να εισέλθουν στη ΜΟΔΙΠ για να επικαιροποιούν τα Μ1 των μαθημάτων και στο sis.auth.gr για να καταχωρούν βαθμολογίες κτλ.

 

 
Με εικόνες