Κλήση VoIP με Linphone

Εγκαθιστούμε την εφαρμογή Linphone απο το PlayStore.

Στην αρχική οθόνη επιλέγουμε USE SIP ACCOUNT.

Στην οθόνη USE SIP ACCOUNT συμπληρώνουμε τα πεδία όπως παρακάτω

USERNAME : το όνομα χρήστη του Ιδρυματικού μας λογαριασμού,
PASSWORD: o κωδικός πρόσβασης του Ιδρυματικού μας λογαριασμού,
DOMAIN: sip.auth.gr
TRANSPORT: UDP

Επιλέγουμε LOGIN.

Στην επόμενη οθόνη που εμφανίζεται μπορούμε να εισάγουμε τον αριθμό προς κλήση.

Επίσης, αν κάνουμε κλικ στο γκρι πλαίσιο, μπορούμε να πληκτρολογήσουμε το όνομα χρήστη/username του Ιδρυματικού λογαριασμού του καλούμενου.

Περισσότερες οδηγίες για τον τρόπο κλήσης μπορούμε να δούμε στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας.

Για να τρέχει σωστά η εφαρμογή, σε εκδόσεις Android 9.x και νεότερες, πρέπει να κάνουμε τις εξής ρύμθισεις:

α) Στην εφαρμογή:

Ρυθμίσεις -> Δίκτυο (Settings -> Network), απενεργοποιούμε τα Push Notifications:

 

β) Στο τηλέφωνο: Ρυθμίσεις -> Μπαταρία -> Εκκίνηση Εφαρμογών:

Απενεργοποιούμε την αυτόματη διαχείριση της εφαρμογής Liniphone:

 

Και επιλέγουμε όπως φαίνεται παρακάτω:

 

 

 
Με εικόνες