Εγκατάσταση SPSS για φοιτητές (και μη μόνιμο προσωπικό)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το SPSS εκτός πανεπιστημίου απαιτείται σύνδεση εικονικού δικτύου (VPN)

Kάνουμε λήψη το SPSS:
SPSS 28 Windows 64 bit
SPSS 28 Mac OS
SPSS 27 LINUX

Για Windows 32 bit υπάρχει η έκδοση 25: spss-statistics-v.25-32-bit-windows.zip

Οδηγίες Εγκατάστασης SPSS 28

 

Ξεκινάμε την εγκατάσταση κάνοντας διπλό κλικ στο αρχείο που κατεβάσαμε.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε Next

Επιλέγουμε I accept the terms in the license agreement και Next

Ορίζουμε τον φάκελο εγκατάστασης, επιλέγουμε Next και στο επόμενο παράθυρο Install

Ολοκληρώνουμε την εγκατάσταση με Finish αφήνοντας επιλεγμένο το Start IBM SPSS Statistics now

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί μας ενημερώνει ότι δεν βρέθηκε άδεια. Επιλέγουμε Launch License Wizard

Στο παράθυρο που εμφανίζεται προχωράμε με Next >

Επιλέγουμε Concurrent user license και Next

Ορίζουμε ως license manager το spss.it.auth.gr και Next

Σ' αυτό το βήμα είναι απαραίτητο να είμαστε συνδεδεμένοι με το VPN

Στο επόμενο παράθυρο μας δείχνει ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε και τις διαθέσιμες άδεειες. Επιλέγουμε Finish

Για να εκτελεστεί το SPSS επιλέγουμε Restart

 
Με εικόνες