Νέα έκδοση SPSS 24

Τύπος Ενημέρωσης 

Σας ενημερώνουμε ότι η νέα έκδοση 24 του στατιστικού πακέτου IBM SPSS Statistics είναι διαθέσιμη.

Μπορείτε να δείτε οδηγίες για την απόκτηση και την εγκατάσταση της νέας έκδοσης στη σελίδα του SPSS

Αν έχετε ήδη το SPSS δεν χρειάζεται να κάνετε νέα αίτηση για να αποκτήσετε τον κωδικό εγκατάστασης του SPSS 24. Μεταβείτε απλά στη σελίδα Το λογισμικό μου και δείτε τον κωδικό για την νέα έκδοση στον πίνακα.