Κατάργηση eCognition 8.7

Τύπος Ενημέρωσης 

Από τις 30 Ιουνίου 2016 καταργείται η έκδοση 8.7 και ο παλιός license server.

Για να συνεχίσετε να δουλεύετε το πρόγραμμα θα πρέπει να εγκαταστήσετε την έκδοση 9.1.3

Πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην σελίδα του eCognition