Αλλαγή στον τρόπο κλήσεων για τους χρήστες ΙΡ τηλεφωνίας

Τύπος Ενημέρωσης 
Από την Τετάρτη 18 Μαΐου, οι κλήσεις προς αριθμούς του Δημόσιου Τηλεφωνικού Δικτύου (εξωτερικές κλήσεις) θα απαιτούν την πληκτρολόγηση του 0 πριν από τον αριθμό κλήσης.

Επιπλέον, οι εξωτερικές κλήσεις που απαιτούν χρήση του 6-ψήφιου προσωπικού κωδικού χρέωσης τηλεφωνίας xxxxxx, θα μπορούν να γίνουν μόνο με τον εξής τρόπο:
- πληκτρολόγηση του 0, έπειτα
- τον αριθμό κλήσης και στη συνέχεια
- τη σειρά χαρακτήρων #xxxxxx#

Με τα παραπάνω γίνεται κοινός ο τρόπος κλήσης για τις συνδέσεις VoIP και τις κλασικές συνδέσεις τηλεφωνίας όλου του Πανεπιστημιακού δικτύου.