Ρύθμιση σύνδεσης VPN με χρήση προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού σε Ubuntu

 

 

 

Έκδοση - Εξαγωγή προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού


Αρχικά, θα πρέπει να αποκτήσουμε προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό ακολουθώντας τις οδηγίες αυτής της ιστοσελίδας και μόνο με χρήση του Mozilla Firefox.

Έπειτα, ακολουθώντας τις οδηγίες αυτής της ιστοσελίδας εξάγουμε το προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό.

Αποθήκευση αρχείων για το VPN

 

Κατεβάζουμε και κάνουμε αποσυμπίεση το αρχείο vpn-auth.zip στην Επιφάνεια Εργασίας.

vpn-auth.zip

Στη συνέχεια μεταφέρουμε το πιστοποιητικό που έχουμε κατεβάσει στο προηγούμενο βήμα μέσα στον φάκελο vpn-auth και το μετανομάζουμε σε cert.p12 .

Εγκατάσταση OpenVPΝ


Από ένα τερματικό πληκτρολογούμε τις παρακάτω εντολές.

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

sudo apt-get install openvpn

 

Σύνδεση με VPN - 'Εναρξη OpenVPN


Για την σύνδεση με VPN μεταφερόμαστε στο φάκελο vpn-auth και τρέχουμε την παρακάτω εντολή:

sudo openvpn client.conf
Αποσύνδεση (Τερματισμός OpenVpn)


Αποσυνδεόμαστε εκτελώντας την παρακάτω εντολή

sudo killall openvpn
 
Με εικόνες