Νέες ψηφιακές ευκολίες τηλεφωνίας

Τύπος Ενημέρωσης 
Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας επέκτασης και αναβάθμισης των υπηρεσιών του, παρέχει 3 νέες ψηφιακές ευκολίες που σχετίζονται με την υπηρεσία τηλεφωνίας. Στο εξής έχετε τη δυνατότητα:

 1. να ρυθμίζετε την προώθηση των τηλεφωνικών κλήσεών σας μέσω ιστοσελίδας χωρίς να έχετε φυσική πρόσβαση στην τηλεφωνική συσκευή σας
 2. να λαμβάνετε email όταν έχετε νέο μήνυμα στο φωνητικό ταχυδρομείο και να έχετε πρόσβαση στο ηχητικό μήνυμα μέσω του υπολογιστή σας
 3. να ορίσετε από ποιες τηλεφωνικές συνδέσεις μπορεί να χρησιμοποιείται ο προσωπικός σας κωδικός χρέωσης τηλεφωνίας και να λαμβάνετε email όταν χρησιμοποιείται από κάποια σύνδεση που δεν έχετε δηλώσει.
Όλες οι παραπάνω λειτουργικότητες εξασφαλίζονται από όπου κι αν βρίσκεστε αρκεί να έχετε πρόσβαση στο internet.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι μέσω του συνδέσμου https://pyka.auth.gr/ μπορείτε να ελέγξετε και να διορθώσετε εάν χρειάζεται το τηλέφωνο γραφείου που έχετε δηλωμένο ως τηλέφωνο επικοινωνίας.

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της χρήσης των νέων ψηφιακών ευκολιών:

 1. Προώθηση τηλεφωνικών κλήσεων μέσω ιστοσελίδας (αφορά τηλεφωνικές γραμμές εντός της Πανεπιστημιούπολης ΑΠΘ, της Πανεπιστημιούπολης της Θέρμης και ΙΡ τηλεφωνικές συσκευές)

  Εντός της Πανεπιστημιούπολης ΑΠΘ ή της Πανεπιστημιούπολης της Θέρμης
  Μπορείτε να διαχειριστείτε την προώθηση των κλήσεών σας μέσω του περιβάλλοντος accounts.auth.gr επιλέγοντας Άλλες υπηρεσίες και στη συνέχεια Προώθηση τηλεφωνικών κλήσεων ή απευθείας από τον ακόλουθο σύνδεσμο. Οδηγίες για την χρήση της υπηρεσίας θα βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης Γενικές ψηφιακές λειτουργίες.

  ΙΡ τηλεφωνική συσκευή
  Μπορείτε να διαχειριστείτε την προώθηση των κλήσεών σας μέσω του https://myphone.it.auth.gr/ccmuser (αν βρίσκεστε σε χώρο εκτός του ΑΠΘ πρέπει για λόγους ασφαλείας να συνδεθείτε στο VPN πρώτα), κάνοντας login με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας και επιλέγοντας από το μενού Phones > Call Forwarding. Για τη διαχείριση των τηλεφωνικών συσκευών σας μέσω ιστοσελίδας, οδηγίες μπορείτε να βρείτε στα εγχειρίδια των τηλεφωνικών συσκευών Cisco 3905 και Cisco 7821.
   
 2. Φωνητικό ταχυδρομείο και λήψη μηνυμάτων μέσω email (αφορά χρήστες τηλεφωνίας εντός της Πανεπιστημιούπολης και χρήστες IP τηλεφωνικών συσκευών)

  Οδηγίες για την λήψη φωνητικών μηνυμάτων μέσω email, και γενικά για τη διαχείριση του φωνητικού σας ταχυδρομείου, μπορείτε να βρείτε στα εγχειρίδια της υπηρεσίας Ταχυδρομείο Φωνής (Voice Mail) που αφορούν τις παρακάτω περιπτώσεις:
     - AUDIX για όσους διαθέτουν κλασικές τηλεφωνικές συσκευές
     - IP Voice Mail για όσους διαθέτουν ΙΡ τηλεφωνικές συσκευές.
  Η υπηρεσία επεκτείνει την χρήση του φωνητικού ταχυδρομείου και στους χρήστες IP τηλεφωνικών συσκευών.
   
 3. Υπηρεσία ελέγχου χρήσης προσωπικού κωδικού χρέωσης τηλεφωνίας από άγνωστες συσκευές

  Είτε έχετε εκδόσει τον κωδικό σας μόνο για προσωπική χρήση είτε για χρήση από υπαλλήλους της υπηρεσίας σας ή συνεργάτες σας που δεν δικαιούνται κωδικό, είναι δυνατό να ενημερώνεστε άμεσα με email στην περίπτωση που ο κωδικός σας χρησιμοποιηθεί από άγνωστη συσκευή, δηλαδή από μια τηλεφωνική σύνδεση που δεν είναι εγκεκριμένη από εσάς. Με την νέα δυνατότητα ελέγχου χρήσης κωδικών, που ενεργοποιείται μέσω του e-billing συμπληρώνοντας κατάλληλα την στήλη 'Έλεγχος χρήσης από άγνωστες συσκευές', μπορείτε να δηλώσετε τους πενταψήφιους αριθμούς από τους οποίους γνωρίζετε ότι θα γίνεται χρήση του κωδικού σας. Σε περίπτωση που ο κωδικός χρησιμοποιηθεί από άγνωστο πενταψήφιο, θα σας έρθει άμεσα ενημερωτικό email προκειμένου να αποφύγετε χρεώσεις λόγω χρήσης του κωδικού σας από τρίτους.

  Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες, ανεξαρτήτως της συσκευής και του είδους της τηλεφωνικής σύνδεσης που διαθέτουν.

Σημείωση: Για τεχνικούς λόγους, η δυνατότητα προώθησης τηλεφωνικών κλήσεων μέσω ιστοσελίδας, το φωνητικό ταχυδρομείο και η λήψη φωνητικών μηνυμάτων μέσω email δεν είναι διαθέσιμα στις παρακάτω εξωκείμενες μονάδες, όπου οι χρήστες δεν διαθέτουν συσκευές IP τηλεφωνίας:

    Τμ. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Φοίνικας)
    Τμ. Γεωπονίας, Αγρόκτημα (Περιοχή Αεροδρομίου)
    Τμ. Πληροφορικής (Εθν. Αντιστάσεως 16)
    Τμ. Κτηνιατρικής, Κλινικές (Βουτηρά 10, Βαρδάρης)
    Τμ. Θεάτρου (Στρ. Μακρυγιάννη 20)
    ΤΕΦΑΑ Σερρών
    Τμ. Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ (ΔΕΘ)
    Τμ. Βιολογίας, Κέντρο Υδροβιολογίας και Μοριακής Βιολογίας (Αγγελοχώρι)
    Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Λεωφ. Στρατού 2)
    Νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ, Παπαγεωργίου, Παπανικολάου, Γεννηματάς, Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων


Επιπλέον, η λήψη φωνητικών μηνυμάτων μέσω email δεν είναι διαθέσιμη στην Πανεπιστημιούπολη της Θέρμης (ΤΕΦΑΑ και Μουσικών Σπουδών), ενώ το φωνητικό ταχυδρομείο και η δυνατότητα προώθησης τηλεφωνικών κλήσεων μέσω ιστοσελίδας είναι κανονικά διαθέσιμες.

Στο μέλλον, με την αναβάθμιση των υπηρεσιών τηλεφωνίας που προγραμματίζεται, πρόκειται να αρθούν οι περιορισμοί.