Google Apps for Education

Google Apps for Education

Υπηρεσίες Cloud της Google για εκπαιδευτικά ιδρύματα
Target audience 
Τα μέλη του ΑΠΘ απολαμβάνουν υπηρεσίες cloud μέσω του προγράμματος Google Apps for Education  της εταιρίας Google.

Οι υπηρεσίες Google Apps for Education είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που προσφέρεται δωρεάν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, με κύριες υπηρεσίες τις εξής:


Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες  (π.χ. διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος) ΔΕΝ παρέχονται από το ΚΗΔ και κατά συνέπεια μπορούν να αλλάξουν από την εταιρία παροχής (Google) χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή προειδοποίηση.
Προϋποθέσεις

Να έχετε ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό στο ΑΠΘ

Οδηγίες

Ενεργοποίηση της υπηρεσίας

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης του ιδρυματικού σας λογαριασμού https://accounts.auth.gr/misc/googleApps.php.

Μετά την ενεργοποίηση, αποκτάτε μια νέα Ταυτότητα χρήστη που είναι το όνομα χρήστη (username) του ιδρυματικού σας λογαριασμού με το επίθεμα @gapps.auth.gr.

Χρήση της υπηρεσίας

Για να συνδεθείτε στις υπηρεσίες Google Apps for Education ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Επισκεφθείτε κάποια από τις διευθύνσεις:
  2. Πληκτρολογήστε για είσοδο τη νέα σας ταυτότητα που έχει τη μορφή <ιδρυματικό username>@gapps.auth.gr.

Σε αυτή τη σελίδα, δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης καθώς θα κατευθυνθείτε αυτόματα στην ιστοσελίδα του ΑΠΘ (login.auth) για να δώσετε τα στοιχεία πρόσβασης του ιδρυματικού σας λογαριασμού.

Οι υπηρεσίες Google Apps for Education παρέχουν πολλές δυνατότητες. Επισημαίνουμε ότι χρησιμοποιείτε αυτές τις υπηρεσίες με δική σας ευθύνη και το ΚΗΔ παρέχει υποστήριξη μόνο στο επίπεδο πρόσβασης των υπηρεσιών χωρίς να  δύναται να εξυπηρετεί αιτήματα/προβλήματα που αφορούν στη χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Το ΚΗΔ, θα συγκεντρώνει κατά διαστήματα αιτήματα και γνωστά προβλήματα, θα δημιουργεί κατάλληλα εγχειρίδια καθώς και θα εμπλουτίζει τον χώρο των Συχνών Ερωτήσεων με Απαντήσεις προκειμένου να διευκολυνθούν οι χρήστες που θα επιλέξουν τις υπηρεσίες gApps.

Ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση του ιδρυματικού email στο Gmail

Αν επιθυμείτε να διαχειρίζεστε το ιδρυματικό σας email στο Gmail ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Από το περιβάλλον accounts.auth.gr επιλέξτε Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο -> Προώθηση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και προσθέστε την Ταυτότητα σας στις υπηρεσίες Google Apps, δηλαδή αυτή με τη μορφή <ιδρυματικό username>@gapps.auth.gr.
  2. Αυτόματα, όλα τα μηνύματα που θα έχουν προορισμό το ιδρυματικό σας email, θα προωθούνται στον mail server της Google και κανένα μήνυμα δε θα παραλαμβάνεται από τον διακομιστή αλληλογραφίας του ΑΠΘ. Σημειώστε ότι δε θα έχετε πρόσβαση στα μηνύματά σας από το περιβάλλον webmail.auth.gr.
  3. Για να διαχειρίζεστε στο εξής την αλληλογραφία σας θα πρέπει να συνδέεστε στις υπηρεσίες της Google (accounts.google.com) και να επιλέγετε Mail.
    Το email που θα δώσετε για είσοδο είναι η ταυτότητά σας στις υπηρεσίες Google Apps for Education <ιδρυματικό username>@gapps.auth.gr.

Αρχικά, στα email που στέλνετε μέσα από το Gmail, ο αποστολέας θα εμφανίζεται να είναι η διεύθυνση σας με τη μορφή <ιδρυματικό username>@gapps.auth.gr. Για να μπορείτε να στείλετε email με αποστολέα τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο που βρίσκεται στο δεξί μενού αυτής της ιστοσελίδας.