Ρύθμιση σύνδεσης VPN με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης σε iOS

Προσοχή! Η συγκεκριμένη ρύθμιση απαιτεί λειτουργικό σύστημα iOS 9 ή νεότερο.
Από το μενού επιλέγουμε Ρυθμίσεις/ Settings.

Στην καρτέλα Γενικά/ General επιλέγουμε VPN.

Στην επόμενη σελίδα επιλέγουμε Προσθήκη ρύθμισης VPN/ Add VPN Configuration.

Στο αναδυόμενο παράθυρο συμπληρώνουμε τα πεδία σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και πατάμε Εντάξει/ Done
 
Τύπος/ Type IKEv2
Περιγραφή/ Description Επιθυμητό όνομα σύνδεσης
Server vpn.auth.gr
Απομακρυσμένο ID/ remote ID vpn.auth.gr
Όνομα Χρήστη/ Username Ιδρυματικό E-mail (π.χ. test@auth.gr)
Κωδικός Πρόσβασης/ Password Κωδικός Πρόσβασης Ιδρυματικού Λογαριασμου

Ενεργοποιούμε την σύνδεση. Θα εμφανιστεί η ένδειξη Συνδεδεμένο/ Connected καθώς και η ένδειξη VPN πάνω αριστερά στην οθόνη.

 
 
Με εικόνες