Έλεγχος χώρου αποθήκευσης προσωπικού πιστοποιητικού στα Windows

Προκειμένου να ελέγξουμε αν έχουμε αποθηκευμένο το προσωπικό πιστοποιητικό μας στο χώρο αποθήκευσης πιστοποιητικών των Windows χρησιμοποιούμε τον πλοηγό Internet Explorer. Eπιλέγουμε το γρανάζι δεξιά του παραθύρου και κάνουμε κλικ στις Επιλογές Internet/Internet Options

 

Ανοίγουμε την καρτέλα Περιεχόμενο/Content κι επιλέγουμε Πιστοποιητικά/Certificates

Στην καρτέλα Προσωπικά/Personal εμφανίζονται τα πιστοποιητικά που έχουμε αποθηκευμένα καθώς και λεπτομέρειες με τα στοιχεία του κάθε πιστοποιητικού (σε ποιον εκδόθηκε/από ποιον εκδόθηκε) και την Hμερομηνία Λήξης/Expiration Date της ισχύος του πιστοποιητικού.

 

 
Με εικόνες