Σύνδεση σε VNC server

Την πρώτη φορά που θα συνδεθούμε στον VNC server, θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε ορισμένες ρυθμίσεις, ακολουθώντας τις οδηγίες στο βήμα 1.

Για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει πρώτα να συνδεθούμε στον server μέσω ssh.

Στην συνέχεια, για σύνδεση στο VNC server μπορούμε να ακολουθούμε απευθείας τις οδηγίες στο βήμα 3.

Για μεταφορά αρχείων από και προς τον server ακολουθούμε τις οδηγίες εδώ.

VNC configuration
Στη γραμμή εντολών θα πρέπει να τρέξουμε κατά σειρά τις παρακάτω εντολές.
(μόνο οι δύο πρώτες: a και b, είναι απαραίτητες για την λειτουργία της υπηρεσίας)

a. Για να ορίσουμε τον κωδικό που θα χρησιμοποιούμε έτσι ώστε να συνδεόμαστε στον server μέσω VNC, τρέχουμε την εντολή:

$ vncpasswd

Θα μας ζητηθεί να εισάγουμε τον κωδικό δύο φορές για επιβεβαίωση.

b. Στη συνέχεια για να ξεκινήσουμε το VNC session, θα πρέπει να τρέξουμε την εντολή:

$ vncserver :<display-number> -geometry <width>x<height> -nolisten tcp -localhost -autokill

<display-number> είναι ο αριθμός display που μας δόθηκε
<width>x<height>   είναι η ανάλυση της οθόνης που θα χρησιμοποιήσουμε.

Για παράδειγμα:

$ vncserver :11 -geometry 1280x800 -nolisten tcp -localhost -autokill

c. Για να ελέγχουμε αν το session μας έχει ξεκινήσει επιτυχώς στο display number που έχει οριστεί, μπορούμε να τρέχουμε την εντολή:

$ vncserver -list

d. Σε περίπτωση που χρειαστεί να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις με τις οποίες ξεκινήσαμε το session (για παράδειγμα την ανάλυση της οθόνης), μπορούμε να τρέχουμε την εντολή:

$ vncserver -kill :<display-number>

Στη συνέχεια θα τρέξουμε την εντολή στο βήμα 1.b για ξεκινήσουμε εκ νέου το VNC session.

Get VNC client

Κατεβάζουμε τον client Chicken of the VNC από εδώ και προχωράμε σε εγκατάστασή του

Connect to server using VNC$

Από command line/terminal τρέχουμε την παρακάτω εντολή

$ ssh -L 59<display-number>:localhost:59<display-number> <username>@<hostname>

Χρησιμοποιούμε το username και το display number που αντιστοιχούν στο λογαριασμό μας και hostname του server, όπως αναγράφονται στο μήνυμα ενεργοποίησης λογαριασμού για πρόσβαση στην υπηρεσία.

Αμέσως μετά θα μας ζητηθεί το ssh password.

Αφού συνδεθούμε, διατηρώντας το terminal ανοικτό, ξεκινάμε τον client: Chicken of the VNC

Στο παράθυρο που θα ανοίξει, θα πρέπει να εισάγουμε τα εξής:

Host:
localhost

Display:
Τον αριθμό του display μας όπως αναγράφεται στο μήνυμα ενεργοποίησης του λογαριασμού.

Password:
το vnc password που ορίσαμε στο βήμα 1.b

 

 

Disconnect from VNC server
Όταν κλείνουμε το παράθυρο του VNC viewer, το session μας παραμένει ανοικτό.

Με αυτόν το τρόπο μπορούμε να συνδεθούμε εκ νέου και να συνεχίσουμε τη δουλειά μας από το σημείο που την αφήσαμε.

Για να κάνουμε unlock το session, εισάγουμε το ssh password.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο αποθηκεύουμε την δουλειά μας. Θα πρέπει κάθε φορά πριν κλείσουμε το VNC client να βεβαιωθούμε ότι έχουμε αποθηκεύσει ό,τι χρειάζεται να διατηρηθεί.

Αν θέλουμε να κλείσουμε το session, θα πρέπει να κάνουμε log out, επιλέγοντας Quit... στην πάνω δεξιά γωνία του Desktop.

Σημειώστε ότι σε αυτήν την περίπτωση, όταν θα χρειαστεί να συνδεθούμε ξανά στον server, θα πρέπει πρώτα

  • να συνδεθούμε  με SSH και
  • να τρέξουμε ξανά την εντολή για να ξεκινήσουμε το VNC session (βήμα 1.b).
 
Με εικόνες