Σύνδεση στην Απομακρυσμένη Επιφάνεια Εργασίας από υπολογιστή Windows

Επιλέγουμε διαδοχικά Έναρξη/Start-> Προγράμματα/ Programs ->Βοηθήματα/Accessories.

Στα Βοηθήματα/Accessories επιλέγουμε Remote Desktop Connection.

 Στο παράθυρο που εμφανίζεται, στο πλαίσιο Yπολογιστής/Computer συμπληρώνουμε rds.it.auth.gr κι επιλέγουμε Connect.

 

Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε Use another account και συμπληρώνουμε:

User name pclabs\username (όπου username δίνουμε το όνομα χρήστη μας)

και στο πεδίο Password τον κωδικό μας

Διαχείριση Αρχείων στην απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας

Τα αρχεία που επεξεργαζόμαστε στην απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας (Remote Desktop) έχουμε τη δυνατότητα να τα ανεβάσουμε στην Υπηρεσία Αποθηκευτικού χώρου ΑΠΘ (myfiles.auth.gr).Κάνουμε είσοδο στο myfiles :

• είτε από το σύνδεσμο myfiles.auth.gr εισάγοντας  τα στοιχεία του ιδρυματικού μας λογαριασμού
• είτε μέσω webmail.auth.gr,  στο μενού: Ο Λογαριασμός μου -> Διαχειριστής αρχείων.
Αφού εισέλθουμε, ανεβάζουμε/upload το αρχείο που επιθυμούμε στον φάκελο Private.

Εναλλακτικά, μπορούμε να στείλουμε το αρχείο που επιθυμούμε μέσω email στον εαυτό μας, με σύνδεση στο webmail.auth.gr

 
Με εικόνες