Εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή pdf αρχείων με τη χρήση του Adobe Reader σε περιβάλλον Windows

(Αν διαθέτετε πιστοποιητικό Class B που δεν αποθηκεύεται σε ακαδημαϊκή ταυτότητα αλλά τοπικά στον υπολογιστή, και θέλετε να υπογράφετε έγγραφα ψηφιακά, π.χ. για τις συμβάσεις σας με τον ΕΛΚΕ μέχρι 30/9/2020, πηγαίνετε απευθείας στη ρύθμιση διακομιστή χρονοσήμανσης σε αυτήν την ενότητα)

Οι οδηγίες που ακολουθούν περιγράφουν τη διαδικασία προσθήκης εγκεκριμένης ψηφιακής υπογραφής σε έγγραφα pdf σε περιβάλλον Windows όπως ορίζει το ΠΔ 150/2001 και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 910/2014.

Προκειμένου να υπογράψουμε έγγραφα pdf ψηφιακά θα πρέπει να έχουμε συνδέσει την κρυπτογραφική μας συσκευή (ή ακαδημαϊκή ταυτότητα) στον υπολογιστή μας ώστε να βρίσκεται στον χώρο αποθήκευσης πιστοποιητικών του υπολογιστή μας το προσωπικό μας ψηφιακό πιστοποιητικό (οδηγίες ελέγχου).

Για να ελέγξουμε αν στην ακαδημαϊκή μας ταυτότητα διαθέτουμε ενεργό ψηφιακό πιστοποιητικό μπορούμε να ακολουθήσουμε τις οδηγίες αυτής της ιστοσελίδας.

Οδηγίες έκδοσης πιστοποιητικού από την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού HARICA βρίσκονται εδώ.

Στην περίπτωση που δε διαθέτουμε το πρόγραμμα Adobe Reader μπορούμε να το εγκαταστήσουμε ακολουθώντας αυτόν το σύνδεσμο.
(Οι παρακάτω εικόνες είναι από την έκδοση Adobe Reader DC αλλά οι οδηγίες ισχύουν και για την προηγούμενη έκδοση Adobe Reader XI)

Ρύθμιση Διακομιστή Χρονοσήμανσης στο Adobe Reader
Ανοίγουμε το πρόγραμμα Adobe Reader κι επιλέγουμε Edit-> Preferences.

Επιλέγουμε διαδοχικά Signatures->Document Timestamping->More.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε New .

Χρησιμοποιούμε τον διακομιστή χρονοσήμανσης της HARICA (πιλοτική υπηρεσία).

Name Harica Timestamping service
Server URL https://qts.harica.gr

Σε περίπτωση που είμαστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο του ΑΠΘ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον παρακάτω χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε authentication με το πιστοποιητικό μας.

Name Harica Timestamping service (no authentication)
Server URL http://qts.harica.gr

Εναλλακτικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον διακομιστή χρονοσήμανσης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) :

Name ΑΠΕΔ
Server URL https://timestamp.aped.gov.gr/qtss


 

Επιλέγουμε ΟΚ.

Κάνουμε κλικ στον διακομιστή χρονοσήμανσης που ρυθμίσαμε και τον ορίζουμε ως προεπιλογή Set Default. Επιλέγουμε ΟΚ και κλείνουμε το παράθυρο που περιλαμβάνει τους διακομιστές χρονοσήμανσης.

Στη συνέχεια επιλέγουμε από την καρτέλα Preferences->Signatures->Verification->More.

Στο πεδίο Verification Time κάνουμε κλικ στο Secure time (timestamp) embedded in the signature. Με τη ρύθμιση αυτή η ημερομηνία της ψηφιακή μας υπογραφής θα προκύπτει από τον διακομιστή χρονοσήμανσης που έχουμε ορίσει στο προηγούμενο βήμα.

Πατάμε OK

Ψηφιακή υπογραφή αρχείου pdf με χρονοσήμανση
Ανοίγουμε το pdf αρχείο που επιθυμούμε να υπογράψουμε. Επιλέγουμε Tools-> Certificates

Επιλέγουμε Digitally Sign-> OK.

Επιλέγουμε το πλαίσιο στο οποίο θέλουμε να εισάγουμε την ψηφιακή μας υπογραφή.

Ελέγχουμε εάν το πιστοποιητικό που μας εμφανίζεται είναι το ψηφιακό πιστοποιητικό του ιδρυματικού μας λογαριασμού στο ΑΠΘ κι επιλέγουμε Sign.

Εάν χρησιμοποιούμε συσκευή Εγκεκριμένης Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ) όπως Ακαδημαϊκή Ταυτότητα ή κατάλληλη Κρυπτογραφική συσκευή USB (token), θα μας ζητηθεί να εισάγουμε το PIN.

Μας ζητείται να αποθηκεύσουμε το αρχείο μας.

Στην πρώτη προσπάθεια του Adobe Reader να συνδεθεί με το διακομιστή χρονοσήμανσης που ορίσαμε, επιλέγουμε Να Επιτρέπεται/Allow. To μήνυμα αυτό δεν θα εμφανιστεί την επόμενη φορά που θα υπογράψουμε ψηφιακά.

Σε αυτό το σημείο όταν πραγματοποιείται επικοινωνία του Adobe Reader με τον διακομιστή χρονοσήμανσης για να προστεθεί η χρονοσήμανση, αν επιλέξαμε την υπηρεσία χρονοσήμανσης της HARICA στο Βήμα 3 θα εμφανιστεί και πάλι η λίστα πιστοποιητικών μας ώστε να επιλέξουμε το ενεργό πιστοποιητικό μας και να ολοκληρωθεί η προσθήκη της χρονοσήμανσης (timestamping).

Tο έγγραφό μας εμφανίζεται υπογεγραμμένο ψηφιακά συμπεριλαμβάνοντας την ημερομηνία και ώρα της υπογραφής.

 
Με εικόνες