Αναβάθμιση σύνδεσης ΤΕΦΑΑ Σερρών

Τύπος Ενημέρωσης 

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση της σύνδεσης του ΤΕΦΑΑ Σερρών με το κεντρικό campus του ΑΠΘ και κατ' επέκταση με το Internet. Η προηγούμενη σύνδεση ήταν ταχύτητας 4,6 Mbps, ενώ η νέα, ευρυζωνική σύνδεση είναι ταχύτητας 100 Mbps.

Η νέα σύνδεση υλοποιήθηκε αδαπάνως για το ΑΠΘ πάνω από το μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών (ΜΔΟΙ) του Δήμου Σερρών και σε συνεργασία με το διαχειριστή του ΜΔΟΙ (ΟΤΕ), το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).

Η νέα σύνδεση δίνει νέες δυνατότητες στους χρήστες του ΑΠΘ στις Σέρρες, όσον αφορά τη χρήση του Διαδικτύου, επιτρέποντάς τους να χρησιμοποιήσουν ευρυζωνικές εφαρμογές με άνεση.

 

Στατιστικά χρήσης της νέας σύνδεσης