Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος σε εικονική μηχανήΑκολουθούμε την διαδρομή Home-> Inventory -> VMs and Templates.  Από την πλευρική στήλη επιλέγουμε την εικονική μας μηχανή και κάνουμε δεξί κλικ -> Edit Settings.Εμφανίζεται το παράθυρο των ρυθμίσεων. Στην καρτέλα Hardware βλέπουμε τις ρυθμίσεις hardware της εικονικής μηχανής. Επιλέγουμε CD/DVD drive 1. Eπιλέγουμε Datastore ISO File ως Device Type και επιλέγουμε το λειτουργικό μας κάνοντας κλικ στο Browse. Εφόσον επιλέξουμε το λειτουργικό μας επιλέγουμε Connect at Power On, προκειμένου κατά την εκκίνηση της εικονικής μηχανής να φορτωθεί η εγκατάσταση του λειτουργικού μας συστήματος.

 

 

 
Με εικόνες