Εγκατάσταση MATLAB

Για την εγκατάσταση του προγράμματος χρειάζεται ο κωδικός εγκατάστασης (File Installation Key) που πήραμε κάνοντας την αίτηση.

Κατεβάζουμε το license file (το αρχείο license.txt που βρίσκεται στα δεξιά) και το αποθηκεύουμε προσωρινά στον υπολογιστή μας, για παράδειγμα στην επιφάνεια εργασίας (δεξί κλικ πάνω στο αρχείο και "Αποθήκευση Προορισμού Ως...").

Οι οδηγίες που ακολουθούν περιγράφουν την εγκατάσταση της έκδοσης 2015b αλλά είναι ίδιες και για τις μεταγενέστερες εκδόσεις.

Από το πρώτο παράθυρο επιλέγουμε Use a File Installation Key και Next>

Στο επόμενο παράθυρο αποδεχόμαστε τους όρους της άδειας χρήσης με Yes και Next>

 

Στη συνέχεια επιλέγουμε I have the File Installation Key for my license και δίνουμε τον κωδικό αριθμό που αποκτήσαμε κάνοντας την αίτηση.

Επιλέγουμε φάκελο εγκατάστασης και Next>

Στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε τι θέλουμε να εγκτασταθεί. (To Neural Network Toolbox ονομάζεται πλέον Deep Learning Toolbox)

Δεν επιλέγουμε τον License Manager.

Επιλέγουμε Browse και δίνουμε την θέση που έχουμε αποθηκεύσει το license file license.txt στο πρώτο βήμα.

Στη συνέχεια επιλέγουμε αν θέλουμε συντομεύσεις στην επιφάνεια εργασίας και Install> για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Ολοκληρώνουμε την εγκατάσταση με Finish.

 
Με εικόνες