Οδηγίες για ρυθμίσεις νέου license server

 

Από 7 Ιουνίου 2021 ο license server του ArcGIS έχει αλλάξει.

Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το ArcGIS θα πρέπει να κάνετε τις ρυθμίσεις που περιγράφονται παρακάτω.

Εκτελούμε το πρόγραμμα ArcGIS Administrator από την Έναρξη/Start -> Όλα τα προγράμματα/All Programs -> ArcGIS

Από την αριστερή πλευρά απιλέγουμε Desktop και στη συνέχεια Change...

Ως νέο license server δίνουμε arcgis.it.auth.gr και ΟΚ

 
Με εικόνες