Σύνδεση σε VNC server

Την πρώτη φορά που θα συνδεθούμε στον VNC server, θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε ορισμένες ρυθμίσεις, ακολουθώντας τις οδηγίες στο βήμα 1.

Για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει πρώτα να συνδεθούμε στον server μέσω ssh.

Στην συνέχεια, για σύνδεση στο VNC server μπορούμε να ακολουθούμε απευθείας τις οδηγίες στο βήμα 3.

Για μεταφορά αρχείων από και προς τον server ακολουθούμε τις οδηγίες εδώ.

VNC configuration

Στη γραμμή εντολών θα πρέπει να τρέξουμε κατά σειρά τις παρακάτω εντολές.
(μόνο οι δύο πρώτες: a και b, είναι απαραίτητες για την λειτουργία της υπηρεσίας)

 a. Για να ορίσουμε τον κωδικό που θα χρησιμοποιούμε έτσι ώστε να συνδεόμαστε στον server μέσω VNC, τρέχουμε την εντολή:

$ vncpasswd

Θα μας ζητηθεί να εισάγουμε τον κωδικό δύο φορές για επιβεβαίωση.

 b. Στη συνέχεια για να ξεκινήσουμε το VNC session, θα πρέπει να τρέξουμε την εντολή:

 $ vncserver :<display-number> -geometry <width>x<height> -nolisten tcp -localhost -autokill

 <display-number> είναι ο αριθμός display που μας δόθηκε
 <width>x<height>   είναι η ανάλυση της οθόνης που θα χρησιμοποιήσουμε.

 Για παράδειγμα:

 $ vncserver :11 -geometry 1280x800 -nolisten tcp -localhost -autokill

 c. Για να ελέγχουμε αν το session μας έχει ξεκινήσει επιτυχώς στο display number που έχει οριστεί, μπορούμε να τρέχουμε την εντολή:

$ vncserver -list

d. Σε περίπτωση που χρειαστεί να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις με τις οποίες ξεκινήσαμε το session (για παράδειγμα την ανάλυση της οθόνης), μπορούμε να τρέχουμε την εντολή:

$ vncserver -kill :<display-number>

 Στη συνέχεια θα τρέξουμε την εντολή στο βήμα 1.b για ξεκινήσουμε εκ νέου το VNC session.

Start VNC
  • Κατεβάζουμε το SSVNC από εδώ
  • Αφού μεταφέρουμε το αρχείο που κατεβάσαμε στον φάκελο που θέλουμε, κάνουμε unzip
  • Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στον φάκελο ssvnc/Windows, και τρέχουμε εκτελέσιμο το ssnvc.exe ή το sshvnc.bat
  • Αν επιλέξουμε το ssvnc.exe, φρονίζουμε να έχουμε επιλεγμένο το radio button Use SSH
Connect to server using VNC

Εκτελώντας το ssvnc.exe θα ξεκινίσει το GUI του vnc viewer, όπως φαίνεται στην εικόνα

όπου εισάγουμε τα εξής:

VNC Host:Display:
<username>@<hostname>:<display-number>

Για παράδειγμα:
user11@eda-tools.grid.auth.gr:11

Mπορούμε να επιλέξουμε Save, ώστε να αποθηκεύσουμε το VNC profile που έχουμε δημιουργήσει.

Τις επόμενες φορές που θα συνδεόμαστε στο VM μπορούμε να επιλέγουμε Load για να χρησιμοποιήσουμε το VNC profile που αποθηκεύσαμε.

Τέλος, επιλέγουμε Connect

Στο σημείο αυτό θα μας ζητηθεί το ssh password

Αφού το εισάγουμε επιτυχώς , εμφανίζεται το παράθυρο Standard VNC Authentication, όπου θα πρέπει να εισάγουμε το VNC password που δημιουργήσαμε στο βήμα 1.a

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα εμφανιστεί το Desktop μας στον server.
Μπορούμε επίσης να τροποποιήσουμε τις ρυθμίσεις του session μας, επιλέγοντας από το GUI του client το κουμπί  

Θα εμφανιστεί το παράθυρο TightVNC Viewer Options, όπου μπορούμε να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις μας.

Προτείνεται η ενεργοποίηση της επιλογής Use 8-bit color

Disconnect from VNC server

Όταν κλείνουμε το παράθυρο του VNC viewer, το session μας παραμένει ανοικτό.

Με αυτόν το τρόπο μπορούμε να συνδεθούμε εκ νέου και να συνεχίσουμε τη δουλειά μας από το σημείο που την αφήσαμε.

Για να κάνουμε unlock το session, εισάγουμε το ssh password.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο αποθηκεύουμε την δουλειά μας. Θα πρέπει κάθε φορά πριν κλείσουμε το VNC client να βεβαιωθούμε ότι έχουμε αποθηκεύσει ό,τι χρειάζεται να διατηρηθεί.

Αν θέλουμε να κλείσουμε το session, θα πρέπει να κάνουμε log out, επιλέγοντας Quit... στην πάνω δεξιά γωνία του Desktop.

Σημειώστε ότι σε αυτήν την περίπτωση, όταν θα χρειαστεί να συνδεθούμε ξανά στον server, θα πρέπει πρώτα

  • να συνδεθούμε  με SSH και
  • να τρέξουμε ξανά την εντολή για να ξεκινήσουμε το VNC session (βήμα 1.b).
 
Με εικόνες