Λειτουργία της υπηρεσίας εξυπηρέτησης χρηστών κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών

Τύπος Ενημέρωσης 

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης χρηστών μέσω τηλεφώνου (99000), email (support@auth.gr) και fax (99100) του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα λειτουργήσει κανονικά στο διάστημα 28 Ιουλίου με 14 Αυγούστου 2014. Στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα θα παραμείνει κλειστό μόνο το σημείο επιτόπιας εξυπηρέτησης χρηστών στο Αναγνωστήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.