Χρήση του περιβάλλοντος διαχείρισης web file manager

Μέσα από το περιβάλλον του plesk μας δίνεται η δυνατότητα να διαχειριζόμαστε τα αρχεία μας. Συγκεκριμένα στην καρτέλα Files μας δίνονται οι παρακάτω δυνατότητες:

Ανέβασμα αρχείων

Επιλέγουμε το φάκελο που θέλουμε και έπειτα upload files.

Δημιουργία αρχείων ή φακέλων (directories)

Επιλέγουμε New, διαλέγουμε φάκελο ή αρχείο, πληκτρολογούμε το επιθυμητό όνομα και πατάμε ΟΚ. Κατά τη δημιουργία αρχείου απαιτείται και η κατάληξη του αρχείου. ( π.χ. test.txt)

Διαγραφή αρχείου ή φακέλου

Επιλέγουμε τα στοιχεία προς διαγραφή και έπειτα remove.

Προβολή Αρχείων (File Viewer).

Κάνουμε κλικ στο αρχείο που θέλουμε να προβάλουμε.

Επεξεργασία αρχείων (Edit files)

Από το αναπτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται πατώντας το βελάκι  δεξιά από κάθε αρχείο, επιλέγουμε Edit in text Editor.
 

Αλλαγή δικαιωμάτων.

Από το αναπτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται πατώντας το βελάκι δεξιά από κάθε αρχείο επιλέγουμε Change Permissions.

Κατέβασμα αρχείων

Από το αναπτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται πατώντας το βελάκι  δεξιά από κάθε αρχείο επιλέγουμε Download.

Συμπίεση/ Αποσυμπίεση Αρχείων

Μας δίνεται η δυνατότητα να συμπιέζουμε και να αποσυμπιέζουμε τα αρχεία μας μέσα από το περιβάλλον του plesk. Επιλέγοντας τα επιθυμητά αρχεία και έπειτα More, στη μπάρα του menu, επιλέγουμε Extract Files ή Add to Archive.

 
Με εικόνες