Κρυπτογράφηση μηνυμάτων με Outlook

Για να αποστείλετε κρυπτογραφημένο μήνυμα με Outlook, είναι απαραίτητο να έχετε το προσωπικό σας πιστοποιητικό εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας αλλά και το δημόσιο κλειδί (public key) του παραλήπτη, εφόσον διαθέτει προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό.

Εάν ο παραλήπτης διαθέτει ηλεκτρονικό ψηφιακό πιστοποιητικό ΑΠΘ, εγκαταστήστε το δημόσιο κλειδί του ως εξής:

  1. Πηγαίνετε στο pki.auth.gr  πατήστε Αναζήτηση πιστοποιητικού/ Certificate search  και εισάγετε το mail του παραλήπτη. Μόλις σας εμφανίσει το πιστοποιητικό, πατήστε Αποθήκευση/Save.

2. Πηγαίνετε στο φάκελο που περιέχει το πιστοποιητικό και κάνετε διπλό κλικ επάνω του.

3. Επιλέξτε Εγκατάσταση Πιστοποιητικού/ Install Certificate και πατήστε OK.

4. Μαρκάρετε την επιλογή "Place all certificates in the following store" , επιλέξτε "Other People" και πατήστε ΟΚ.

5.Στο παράθυρο που θα ακολουθήσει, πατήστε Τέλος/Finish.

6. Στο παράθυρο που σας ενημερώνει οτι η εισαγωγή ήταν επιτυχημένη πατήστε ΟΚ.

Ανοίξτε το Outlook και πατήστε New Mail. Στις επιλογές του παραθύρου που σας εμφανίζονται πατήστε Options και κάνετε κλικ στο εικονίδιο του παραθύρου More Options.

Στο παράθυρο που σας εμφανίζεται επιλέξτε Security Settings.

Μαρκάρετε τις δύο επιλογές όπως φαίνονται παρακάτω και πατήστε ΟΚ.

Πληκτρολογήστε το περιεχόμενο του μηνύματός σας και πατήστε Αποστολή/Send.

 
Με εικόνες