Ψηφιακή υπογραφή μηνυμάτων με Outlook 2010

Η ψηφιακή υπογραφή μηνυμάτων προϋποθέτει να έχουμε αποκτήσει προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό ΑΠΘ (δείτε οδηγίες για έκδοση προσωπικού πιστοποιητικού στο δεξί μενού) και να βρίσκεται στον χώρο αποθήκευσης πιστοποιητικών των Windows (δεν ισχύει αν διαθέτουμε κρυπτογραφική συσκευή/token). Αν η έκδοση του προσωπικού πιστοποιητικού έχει γίνει με Internet Explorer στον υπολογιστή μας τότε ήδη βρίσκεται στον χώρο αποθήκευσης πιστοποιητικών των Windows. Αν η έκδοση έχει γίνει με Mozilla Firefox ή σε υπολογιστή Mac τότε θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες εξαγωγής πιστοποιητικού από τον χώρο όπου βρίσκεται (επιλέξτε κατάλληλα από το δεξί μενου της ιστοσελίδας) και τις οδηγίες εισαγωγής στα Windows (δεν ισχύει για πιστοποιητικό που βρίσκεται σε κρυπτογραφική συσκευή).

Εάν διαθέτουμε κρυπτογραφική συσκευή (token), πρέπει να έχουν εγκατασταθεί οι κατάλληλοι drivers (token setup) στον υπολογιστή και να έχουμε συνδέσει την κρυπτογραφική συσκευή στον υπολογιστή μας.

Από την κεντρική σελίδα του Outlook επιλέγουμε διαδοχικά Αρχείο/ File -> Επιλογές/ Options.

Στην καρτέλα Κέντρο Αξιοπιστίας/ Trust Center, επιλέγουμε Ρυθμίσεις Κέντρου Αξιοπιστίας/ Trust Center Settings.

Στο νέο παράθυρο, στην καρτέλα Ασφάλεια ηλ. ταχυδρομείου/ Email Security , επιλέγουμε Ρυθμίσεις/ Settings.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται στο πεδίο Πιστοποιητικό Υπογραφής/ Signature Certificate κάνουμε κλικ στο κουμπί Επιλογή/ Choose και επιλέγουμε το πιστοποιητικό με το οποίο θέλουμε να υπογράφουμε ψηφιακά τα μηνύματα μας. Στο πεδίο Όνομα Ρυθμίσεων Ασφαλείας/  Security Settings Name δίνουμε ένα όνομα στη ρύθμιση αυτή και πατάμε ΟΚ σε όλα τα ανοιχτά παράθυρα.  (Αν διαθέτουμε κρυπτογραφική συσκευή, το πιστοποιητικό μας θα εμφανισθεί εφόσον τη συνδέσουμε στον υπολογιστή μας).


 

Για την ψηφιακή υπογραφή μεμονωμένου μηνύματος, κατά την δημιουργία του μηνύματος επιλέγουμε την καρτέλα Επιλογές/Options και έπειτα Υπογραφή/Sign.

Για την ψηφιακή υπογραφή όλων των εξερχομένων μηνυμάτων, επιλέγουμε διαδοχικά Αρχείο/File  -> Επιλογές/Options.

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέγουμε Κέντρο Αξιοπιστίας/Trust Center και έπειτα Ρυθμίσεις Κέντρου Αξιοπιστίας/Trust Center Settings.

Έπειτα επιλέγουμε Ασφάλεια Ηλ. Ταχυδρομείου/E-mail Security και στην ενότητα Κρυπτογραφημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/Encrypted E-mail τσεκάρουμε την επιλογή Προσθήκη ψηφιακή υπογραφής σε εξερχόμενα μηνύματα/Add digital signature to outgoing e-mails.

Τέλος, πατάμε ΟΚ. Όλα τα εξερχόμενα μηνύματα θα είναι πλέον ψηφιακά υπογεγραμμένα.

 
Με εικόνες