Αναβάθμιση της σύνδεσης του ΑΠΘ με το Internet στα 2Mbps μέσω HellasPac II Frame Relay στο ΕΔΕΤ.