Αλλαγές στο πρόγραμμα διανομής λογισμικού Microsoft DreamSpark

Τύπος Ενημέρωσης 

Σας ενημερώνουμε για τη νέα πολιτική χρήσης της εταιρείας Microsoft αναφορικά με το Microsoft DreamSpark (πρώην MSDNAA), η οποία παρέχει πλέον δύο διαφορετικές συνδρομές:

  • την DreamSpark Premium
  • την DreamSpark Standard

Το DreamSpark Premium περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του λογισμικού της εταιρείας Microsoft, ενώ το DreamSpark Standard αποτελεί ένα υποσύνολο του (δεν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα λειτουργικά συστήματα Windows για clients). Αναλυτικά, μπορείτε να δείτε τι περιλαμβάνει η κάθε συνδρομή στη σελίδα https://www.dreamspark.com/Institution/Subscription.aspx

Πρόσβαση στην υπηρεσία DreamSpark Premium έχουν μόνο τα τμήματα και οι Σχολές που ανήκουν στην κατηγορία STEM όπως ορίζεται από την Microsoft https://www.dreamspark.com/Institution/STEM.aspx. Για το ΑΠΘ είναι τα τμήματα των Σχολών: Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνική, Επιστημών Υγείας και Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.
Όλα τα υπόλοιπα τμήματα του ΑΠΘ έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία DreamSpark Standard.

Από 1/3/2014 αλλάζει ο τρόπος πρόσβασης στη διανομή λογισμικού Microsoft η οποία θα γίνεται πλέον από την διεύθυνση http://dreamspark.auth.gr και οι δικαιούχοι, ανάλογα με το Τμήμα από το οποίο προέρχονται, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Dreamspark Premium ή Standard.