Παράδοση 3ης Φάσης επέκτασης δικτύου (προσθήκη 250 πριζών)